Moc obowiązująca Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1705

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2002 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 39 ustęp 2 Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 9 marca 2000 r. wyżej wymienioną konwencję. Zgodnie z artykułem 39 ustęp 5, dnia 5 maja 2000 r. złożono Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jako depozytariuszowi dokument ratyfikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej do wymienionej konwencji.
Zgodnie z artykułem 40 ustęp 1 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 czerwca 2001 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1.
Następujące państwa stały się stronami konwencji w niżej podanych datach:

Republika Argentyńska 18 czerwca 2001 r.

Republika Austrii 11 września 2001 r.

Republika Bułgarii 18 czerwca 2001 r.

Republika Chorwacji 18 czerwca 2001 r.

Republika Czeska 18 czerwca 2001 r.

Królestwo Danii 18 czerwca 2001 r.

Republika Finlandii 18 czerwca 2001 r.

Republika Francuska 18 czerwca 2001 r.

Republika Grecka 18 czerwca 2001 r.

Królestwo Hiszpanii 18 czerwca 2001 r.

Irlandia 18 czerwca 2001 r.

Kanada 18 czerwca 2001 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 19 listopada 2001 r.

Republika Łotewska 18 czerwca 2001 r.

Królestwo Maroka 18 czerwca 2001 r.

Królestwo Niderlandów 18 czerwca 2001 r.

Republika Federalna Niemiec 18 czerwca 2001 r.

Królestwo Norwegii 18 czerwca 2001 r.

Rumunia 18 czerwca 2001 r.

Republika Słowacka 18 czerwca 2001 r.

Republika Słowenii 18 czerwca 2001 r.

Konfederacja Szwajcarska 18 czerwca 2001 r.

Królestwo Szwecji 18 czerwca 2001 r.

Ukraina 18 czerwca 2001 r.

Republika Węgierska 18 czerwca 2001 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 18 czerwca 2001 r.

2.
Przy podpisaniu albo składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienia lub przyjęcia następujące państwa złożyły podane niżej oświadczenia i zastrzeżenia:

Dania

Zastrzeżenie złożone przy podpisaniu dnia 9 lutego 1998 r.:

Podpisanie konwencji w imieniu Danii nie wiąże Wysp Faroe i Grenlandii.

Zastrzeżenie złożone przy przyjęciu dnia 3 września 1999 r.:

Do czasu złożenia kolejnych notyfikacji konwencji nie stosuje się do Grenlandii i Wysp Faroe.