Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.423

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzonej w Ułan Bator dnia 30 kwietnia 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 marca 2014 r. ratyfikował Umowę ramową o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzoną w Ułan Bator dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 umowy weszła ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 1 listopada 2017 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa oraz organizacja międzynarodowa stały się stronami powyższej umowy:

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Mongolia

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Unia Europejska

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska