Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.674

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii, sporządzonej w Brukseli dnia 22 września 2010 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 listopada 2012 r. ratyfikował Umowę o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii, sporządzoną w Brukseli dnia 22 września 2010 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy weszła ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 1 kwietnia 2016 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami powyższej umowy stały się:

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Królestwo Norwegii

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

Unia Europejska