Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.12.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2005 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 38), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 7 czerwca 2004 r. wyżej wymienioną umowę.
Zgodnie z artykułem 28 ustęp 1 umowy weszła ona w życie w dniu 24 czerwca 2004 r.