Moc obowiązująca Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach... - Dz.U.2019.1264 - OpenLEX

Moc obowiązująca Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1264

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 673) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 czerwca 2019 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 sierpnia 2019 r.