Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2013 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1424) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 kwietnia 2009 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 17 września 2012 r.