Moc obowiązująca Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.564

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2023 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 lutego 2023 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 29 września 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r. (Dz. U. poz. 2341) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 grudnia 2022 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a i b umowy będzie ona miała zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 umowy postanowienia jej art. 24 będą miały zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy, to jest od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 27 ust. 4 umowy z dniem 1 stycznia 2024 r. przestaje obowiązywać Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. 1820).