Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.448

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 lutego 2020 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Baku dnia 31 maja 2019 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 stycznia 2020 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Baku dnia 31 maja 2019 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 marca 2020 r.