Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji... - Dz.U.2013.1256 - OpenLEX

Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 26 października 2012 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1256

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2013 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 26 października 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 lipca 2013 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisaną w Warszawie dnia 26 października 2012 r.
Zgodnie z art. 16 zdanie pierwsze umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Zgodnie z art. 16 zdanie drugie umowy wchodzi ona w życie dnia 6 listopada 2013 r.

Zgodnie z art. 18 umowy, w dniu jej wejścia w życie w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą traci moc Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 20, poz. 99).