Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.193.1613

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2005 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 września 2005 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 28 czerwca 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r.
Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wejdzie w życie dnia 5 października 2005 r.