Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.93.778

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2005 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 16 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisaną w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.
Umowa weszła w życie dnia 1 lutego 2005 r., po dokonaniu notyfikacji przewidzianych w artykule 18 ustęp 2 umowy.