Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie... - Dz.U.2004.248.2487 - OpenLEX

Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, podpisanej we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.248.2487

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, podpisanej we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 29 sierpnia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, podpisaną we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 r.
Zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 18 września 2004 r.