Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o współpracy w zakresie zwalczania... - Dz.U.2004.36.330 - OpenLEX

Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Brukseli dnia 13 listopada 2000 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.36.330

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Brukseli dnia 13 listopada 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 22 września 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisaną w Brukseli dnia 13 listopada 2000 r.

Zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2004 r.