Moc obowiązująca Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1762

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie mocy obowiązującej Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. (Dz. U. poz. 647) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 lipca 2015 r. ratyfikował wyżej wymieniony traktat.

Zgodnie z art. 46 traktatu wszedł on w życie dnia 1 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 traktatu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 1 października 2015 r.

Podane niżej państwa stały się stronami traktatu w następujących datach:

Republika Francuska 1 czerwca 2012 r.

Królestwo Hiszpanii 1 czerwca 2012 r.

Królestwo Niderlandów 1 czerwca 2012 r.

Republika Portugalska 1 czerwca 2012 r.

Rumunia 1 grudnia 2014 r.

Republika Włoska 1 czerwca 2012 r.