Moc obowiązująca Szóstego Protokołu sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.148.1445

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej Szóstego Protokołu sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu (Dz. U. Nr 127, poz. 1083), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował powyższy protokół dnia 27 listopada 2002 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 protokołu wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 lutego 2003 r.

Następujące Państwa stały się Stronami powyższego protokołu:

Republika Albanii

Księstwo Andory

Republika Armenii

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Gruzja

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Islandii

Księstwo Liechtensteinu

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Republika Malty

Republika Mołdowy

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Królestwo Norwegii

Federacja Rosyjska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Republika Węgierska

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska.