Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 28 grudnia 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. (Dz. U. poz. 1406) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 września 2018 r. ratyfikował Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r., zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 17 października 2017 r. oraz z dnia 28 grudnia 2017 r.

Porozumienie wchodzi w życie dnia 19 stycznia 2019 r.

Zgodnie z pkt 1 porozumienia Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. 1 , traci moc obowiązującą dnia 19 stycznia 2019 r.

Zgodnie z pkt 2 porozumienia, w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed utratą mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r., tj. przed dniem 19 stycznia 2019 r., żadne postanowienie tej umowy nie pozostaje w mocy, w tym art. 13 ust. 2.

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1993 r. poz. 549.