Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1503

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 11 kwietnia 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 6) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 lutego 2019 r. ratyfikował Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r., zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 10 stycznia 2018 r. oraz z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Porozumienie wejdzie w życie dnia 25 września 2019 r.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. 1 , traci moc obowiązującą dnia 25 września 2019 r.

Zgodnie z pkt 2 porozumienia w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed utratą mocy Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r., tj. przed dniem 25 września 2019 r., żadne postanowienie tej umowy nie pozostaje w mocy, w tym art. 12 ust. 3.

1 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1994 r. poz. 469.