Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.73.663

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 marca 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1206), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował w dniu 28 października 2002 r. wyżej wymienione porozumienie.
Zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 porozumienia, weszło ono w życie w dniu 22 listopada 2002 r.