Moc obowiązująca Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1655

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 sierpnia 2015 r.
w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (Dz. U. poz. 533) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 czerwca 2015 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 konwencji weszła ona w życie dnia 29 września 2012 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ona w życie dnia 28 października 2015 r.

Podane niżej państwa stały się stronami konwencji w następujących datach:

Królestwo Danii 1 29 września 2012 r.

Królestwo Hiszpanii 29 września 2012 r.

Republika Islandii 29 września 2012 r.

Kanada 29 września 2012 r.

Republika Kiribati 29 września 2012 r.

Republika Konga 19 sierpnia 2014 r.

Republika Litewska 6 marca 2013 r.

Republika Łotewska 29 września 2012 r.

Królestwo Marokańskie 29 września 2012 r.

Islamska Republika Mauretańska 29 września 2012 r.

Republika Namibii 29 września 2012 r.

Królestwo Norwegii 29 września 2012 r.

Republika Palau 29 września 2012 r.

Federacja Rosyjska 29 września 2012 r.

Republika Sierra Leone 29 września 2012 r.

Syryjska Republika Arabska 29 września 2012 r.

Ukraina 29 września 2012 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że składając dokumenty przystąpienia Syryjska Republika Arabska złożyła następującą deklarację:

"Przystąpienie Syryjskiej Republiki Arabskiej do tej konwencji, z późniejszymi zmianami, nie będzie w żadnym wypadku oznaczać uznania Izraela lub - w przypadku jego przystąpienia do konwencji - uznania jakiejkolwiek jego transakcji regulowanej przepisami tej konwencji, z późniejszymi zmianami."

"Under no circumstances shall the accession of the Syrian Arab Republic to this Convention, as amended, imply recognition of Israel or occasion its entry with the latter into any of the transactions regulated by the provisions of the same, as amended."

1 Konwencja nie ma zastosowania wobec Grenlandii.