Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 186) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 marca 2017 r. ratyfikował wymienione porozumienie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 porozumienia weszło ono w życie dnia 26 lipca 1999 r.

Na podstawie art. 8 ust. 3 porozumienia wchodzi ono w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 czerwca 2017 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami porozumienia w podanych poniżej datach:

Republika Austrii 28 listopada 2010 r.

Republika Białorusi 24 czerwca 2008 r.

Bośnia i Hercegowina 8 czerwca 2008 r.

Republika Bułgarii 27 lipca 1999 r.

Republika Chorwacji 26 lipca 1999 r.

Republika Czeska 26 lipca 1999 r.

Republika Litewska 27 lipca 2000 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 27 września 1999 r.

Republika Mołdawii 26 lipca 1999 r.

Królestwo Niderlandów 26 lipca 1999 r.

Federacja Rosyjska 29 sierpnia 2002 r.

Rumunia 26 lipca 1999 r.

Republika Serbii 10 kwietnia 2014 r.

Republika Słowacka 26 lipca 1999 r.

Konfederacja Szwajcarska 26 lipca 1999 r.

Ukraina 5 kwietnia 2010 r.

Węgry 26 lipca 1999 r.

Republika Włoska 3 lipca 2000 r.

Przy przystąpieniu oraz złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego niżej wymienione państwa złożyły następujące deklaracje:

Republika Austrii

"Zgodnie z artykułem 11 Porozumienia, Republika Austrii deklaruje, że nie uważa się za związaną artykułem 10 niniejszego porozumienia."

"In accordance with article 11 of the Agreement, the Republic of Austria declares that it does not consider itself bound by article 10 of this Agreement."

Republika Serbii

"Zgodnie z artykułem 11 Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, Republika Serbii nie będzie związana artykułem 10 niniejszego porozumienia."

"In accordance with Article 11 of the Buropean Agreement on Main Inland Waterways of International Importance, the Republic of Serbia shall not be bound under Article 10 of this Agreement.".