§ 3. - Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.128.1055

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1923 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 3 dnia po ogłoszeniu.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 30 listopada 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego (Dz. U. R. P. № 122 poz. 995).