§ 2. - Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.122.995

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1923 r.
§  2.
Towary, nieobjęte wykazami zawartemi w §§ 1 rozporządzeń z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w monecie złotej (Dz. U. R. P. № 118 poz. 954) i z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. № 118 poz. 953), ani obowiązującem rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 66 poz. 517), przedłużonem rozporządzeniem z dnia 22 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 109 poz. 871) i częściowo zmienionem rozporządzeniem z dnia 16 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 118 poz. 952), opłacają cło z dopłatą walutową zniżoną, wynoszącą 59.999.900% czyli mnożnik 600.000.