§ 1. - Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.122.995

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1923 r.
§  1.
Wysokość dopłaty walutowej normalnej (mnożnika celnego normalnego), której podlegają towary, wyszczególnione w § 1 rozporządzeń Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. № 118, poz. 953), określa się do nowego zarządzenia 79.499.900% agio czyli mnożnik 795.000.