§ 5. - Mnożnik celny normalny i ulgowy. - Dz.U.1922.67.612 - OpenLEX

§ 5. - Mnożnik celny normalny i ulgowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.67.612

Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 1923 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą: a) rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1921 r. w przedmiocie podwyższenia agio od cła na towary o charakterze zbytkownym (Dz. U. R. P. z 1921 r., № 46 poz. 284), b) rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 września 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłaty (agio) do cła (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 85, poz. 617) i c) rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1921 r. o podwyższeniu dopłaty (agio) do cła (Dz. U. R. P. z 1921 r., № 101, poz. 729).