§ 3. - Mnożnik celny normalny i ulgowy. - Dz.U.1922.67.612 - OpenLEX

§ 3. - Mnożnik celny normalny i ulgowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.67.612

Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 1923 r.
§  3. 3
(uchylony).
3 § 3 uchylony przez § 3 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1922 r. (Dz.U.22.106.992) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 1922 r.