Art. 17. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 17. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  17.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz innym zainteresowanym ministrom.