§ 8. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych. - Dz.U.1993.99.456 - OpenLEX

§ 8. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.99.456

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1993 r.
§  8.
1.
Udział procentowy audycji wytworzonych przez producentów krajowych, określony w § 4 ust. 1 lit. b), c) i d), w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) oraz w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a), b) i c), ulega zmniejszeniu o 10% w pierwszym pełnym roku kalendarzowym działalności nadawcy i o 5% w drugim roku.
2.
Udział procentowy audycji wytworzonych przez producentów krajowych, określony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c), ulega zmniejszeniu o 5% w pierwszym i drugim pełnym roku kalendarzowym działalności nadawcy.
3.
Audycje wytworzone przed wejściem w życie rozporządzenia uznaje się za wytworzone przez producenta krajowego, jeżeli siedziba producenta lub co najmniej jednego podmiotu uczestniczącego w koprodukcji audycji znajdowała się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.