§ 7. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych. - Dz.U.1993.99.456 - OpenLEX

§ 7. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.99.456

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1993 r.
§  7.
Nadawca prowadzi i przechowuje ewidencję czasu trwania audycji wytworzonych przez producentów krajowych, a także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w przepisach § 1-5 przez okres 1 roku od zakończenia roku kalendarzowego objętego rozliczeniem.