§ 2. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych. - Dz.U.1993.99.456 - OpenLEX

§ 2. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.99.456

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1993 r.
§  2.
Audycję telewizyjną uznaje się za wytworzoną przez producenta krajowego, jeżeli:
1)
koszt towarów i usług przeznaczonych do wytworzenia audycji, nabytych od podmiotów zagranicznych, nie przekroczył 2/3 budżetu audycji,
2)
pierwotna wersja językowa audycji została wytworzona w języku polskim,
3)
obywatele polscy stanowią co najmniej 1/3 zespołu twórczego, do którego zalicza się: dziennikarza, autora scenariusza, reżysera, realizatora wizji, kamerzystów, scenografa, odtwórców dwóch głównych ról, kompozytora i montażystę.