[Wypłata niższego wynagrodzenia w przypadku umów zlecenia lub o świadczenie usług] - Art. 8e. - Minimalne wynagrodzenie za pracę. - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 8e. - [Wypłata niższego wynagrodzenia w przypadku umów zlecenia lub o świadczenie usług] - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  8e.  [Wypłata niższego wynagrodzenia w przypadku umów zlecenia lub o świadczenie usług]

Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.