[Przechowywanie dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług] - Art. 8c. - Minimalne... - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 8c. - [Przechowywanie dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług] - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  8c.  [Przechowywanie dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług]

Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.