Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2177 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2018 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  3.  [Terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia]

Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, wynosi:

1) co najmniej 105% - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;
2) mniej niż 105% - ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.