[Wejście w życie] - Art. 26. - Minimalne wynagrodzenie za pracę. - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Wejście w życie] - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  26.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.