Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2177 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2018 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  26.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.