[Ocena funkcjonowania ustawy] - Art. 24. - Minimalne wynagrodzenie za pracę. - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Ocena funkcjonowania ustawy] - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  24.  [Ocena funkcjonowania ustawy]

Prezes Rady Ministrów do dnia 30 września 2006 r. przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej ocenę funkcjonowania ustawy, uwzględniającą:

1)
analizę kształtowania się relacji minimalnego wynagrodzenia do poziomu wynagrodzeń w gospodarce narodowej;
2)
informację o liczbie pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie;
3)
analizę związku między wysokością minimalnego wynagrodzenia a sytuacją na rynku pracy.