Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.956

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów

Na podstawie art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów.
2.  Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA

OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA REPATRIANTÓW

1. Obiekt, w którym jest zlokalizowany ośrodek adaptacyjny dla repatriantów, zwany dalej "ośrodkiem", stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Dojazdy i dojścia do ośrodka są utwardzone i odpowiednio oświetlone.

3. W całym ośrodku zapewnia się ogrzewanie pozwalające na utrzymanie temperatury wewnątrz pomieszczeń na poziomie co najmniej 20°C.

4. W ośrodku zapewnia się:

1) instalację sanitarną z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę;

2) instalację elektryczną;

3) oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń;

4) telefon i telefaks, dostępne co najmniej w pomieszczeniu recepcji;

5) bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenie ośrodka;

6) instalację radiowo-telewizyjną przystosowaną do odbioru programów lokalnych i satelitarnych;

7) dźwigi osobowe co najmniej powyżej czwartej kondygnacji mieszkalnej;

8) wentylację mechaniczną lub grawitacyjną, przynajmniej w części ogólnodostępnej oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;

9) środki czystości niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone dla osób małoletnich;

10) sprzęt umożliwiający sprzątanie pomieszczeń.

5. Pokoje mieszkalne w ośrodku posiadają minimum jedno okno na poziomie co najmniej 1,5 m od powierzchni gruntu oraz co najmniej następującą powierzchnię mieszkalną:

1) 8 m2 - pokój 1-osobowy;

2) 10 m2- pokój 2-osobowy;

3) 14 m2-pokój 3-osobowy;

4) 16 m2 - pokój 4-osobowy;

5) pokój większy niż 4-osobowy - powierzchnia pokoju 4-osobowego plus dodatkowo 4 m2 na każdą następną osobę.

6. Pokoje mieszkalne wyposaża się co najmniej w:

1) łóżka w liczbie odpowiadającej liczbie zakwaterowanych osób;

2) pościel, koce i ręczniki w liczbie dostosowanej do liczby zakwaterowanych osób;

3) szafę lub inny mebel pozwalający na przechowywanie odzieży i obuwia;

4) biurko lub stół;

5) krzesło lub inny mebel do siedzenia (jedno miejsce na osobę, jednak nie mniej niż dwa na pokój);

6) wieszak ścienny na wierzchnią odzież;

7) czajnik bezprzewodowy;

8) kosz na śmieci.

7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujące się w części ogólnodostępnej ośrodka wyposaża się co najmniej w:

1) umywalki z blatem lub półką;

2) lustra nad każdą umywalką, z oświetleniem górnym lub bocznym;

3) suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku;

4) pojemnik na śmieci;

5) dozownik do płynnego mydła;

6) wieszaki ścienne;

7) WC z miską ustępową;

8) pisuar w WC męskim.

8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujące się w części mieszkalnej ośrodka wyposaża się co najmniej w:

1) wannę z baterią i natryskiem lub kabinę natryskową;

2) osłonę wanny lub natrysku;

3) umywalkę z blatem lub półką;

4) WC;

5) mydelniczkę, papiernicę, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku, dozownik do płynnego mydła;

6) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem;

7) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną;

8) pojemnik na śmieci.

9. Urządzenia higieniczno-sanitarne są dostępne w następującej liczbie:

1) umywalka z blatem lub półką - co najmniej jedna na 5 osób;

2) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa - co najmniej jedna na 15 osób (oddzielna dla kobiet i mężczyzn);

3) miska ustępowa - co najmniej jedna na 10 osób (oddzielna dla kobiet i mężczyzn);

4) pisuar - co najmniej jeden na 10 mężczyzn.

10. W ośrodku zapewnia się pomieszczenia:

1) przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym higieniczno-sanitarne;

2) przeznaczone do przygotowywania posiłków zbiorowego wyżywienia;

3) przeznaczone do zbiorowego spożywania posiłków, wyposażone w stoły i krzesła oraz zastawę stołową w liczbie pozwalającej na jednoczesne spożywanie posiłków co najmniej 70% zakwaterowanych osób;

4) kuchenne, wyposażone w urządzenia umożliwiające przechowywanie produktów spożywczych oraz samodzielne przygotowanie posiłku przez osoby zakwaterowane;

5) typu świetlicowego, wyposażone w telewizor, z zapewnieniem odbioru programów polskojęzycznych;

6) w których będą realizowane kursy adaptacyjno-integracyjne oraz językowe dla repatriantów, każde o powierzchni użytkowej co najmniej 15 m2;

7) przeznaczone na pralnię/suszarnię, wyposażone w pralkę automatyczną oraz miejsce umożliwiające powieszenie wypranej odzieży;

8) pozwalające na odseparowanie co najmniej 5 osób chorych, wyposażone w odrębny węzeł higieniczno-sanitarny;

9) odpowiednio zabezpieczone, przystosowane do wypłaty repatriantom świadczeń pieniężnych;

10) umożliwiające indywidualne spotkania repatriantów z osobami wizytującymi ośrodek.

11. W ośrodku zapewnia się wyodrębnioną oraz wyposażoną salę zabaw dla dzieci oraz wyodrębniony i ogrodzony plac zabaw dla dzieci na terenie przylegającym do ośrodka, umożliwiający pobyt na świeżym powietrzu.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).