Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.181

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2012 r.
§  3. Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz meczu piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników, w następujący sposób:
1) w zakresie zespołów wyjazdowych:
a) do 5000 uczestników - jeden zespół z lekarzem,
b) od 5001 do 25 000 uczestników - jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza,
c) od 25 001 do 45 000 uczestników - jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza,
d) od 45 001 do 65 000 uczestników - dwa zespoły z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza,
e) od 65 001 uczestników - dwa zespoły z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 100 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników - jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem;
2) w zakresie patroli ratowniczych:
a) do 5000 uczestników - jeden patrol ratowniczy,
b) od 5001 do 65 000 uczestników - jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 5000 uczestników,
c) od 65 001 uczestników - trzynaście patroli ratowniczych na pierwsze 65 000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 10 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników - jeden patrol ratowniczy;
3) w zakresie punktów pomocy medycznej:
a) od 10 000 do 100 000 uczestników - jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 30 000 uczestników powyżej 10 000 uczestników,
b) od 100 001 uczestników - trzy punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 50 000 uczestników powyżej 100 000 uczestników - jeden punkt pomocy medycznej.