§ 2. - Minimalne warunki utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1966 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2019 r.
§  2. 
1. 
Zwierzęta wymienione w § 1 utrzymuje się:
1)
w pomieszczeniu przeznaczonym do ich utrzymywania, z wyjątkiem lisów polarnych, lisów pospolitych, jenotów, norek i tchórzy;
2)
w systemie otwartym, z wyjątkiem:
a)
indyków i strusi do ukończenia 6. tygodnia życia,
b)
gęsi i kaczek do ukończenia 3. tygodnia życia,
c)
przepiórek do ukończenia 20. dnia życia,
d)
zwierząt futerkowych.
2. 
Zwierzętom utrzymywanym w systemie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadrzewienie miejsc ich utrzymywania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem.