Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.9.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1951 r.

Rozdział  I.

Opjum surowe.

Określenie. Przez "opjum surowe" rozumie się:

Skoalugowany sam przez się sok, otrzymany z główek maku nasennego (Papaver somniferum) i poddany jedynie manipulacjom, niezbędnym dla opakowania i transportu.

Art.  1. 

Mocarstwa układające się wydadzą ustawy lub przepisy skuteczne w celi kontroli produkcji i rozdziału opjum surowego, o ile istniejące już ustawy lub przepisy nie uregulowały tej sprawy.

Art.  2. 

Mocarstwa układające się ograniczą, z uwzględnieniem różnic swych warunków handlowych, ilość miast, portów i innych miejsc, przez które będzie dozwolony wywóz i wwóz surowego opjum.

Art.  3. 

Mocarstwa układające się przedsięwezmą zarządzenia:

1) aby przeszkodzić wywozowi surowego opjum do krajów, które zabronią wwozu tegoż,
2) aby kontrolować wywóz opjum surowego do krajów, które wwóz jego ograniczają, o ile istniejące już zarządzenia nie uregulowały tej sprawy.
Art.  4. 

Mocarstwa układające się wydadzą przepisy przewidujące, aby każda paczka, zawierająca opjum surowe, przeznaczone do wywozu, była oznaczona w sposób wskazujący na jej zawartość, o ile przesyłka przenosi 5 kg.

Art.  5. 

Mocarstwa układające się dozwolą zajmowanie się wwozem i wywozem opjum surowego tylko osobom należycie upoważnionym.