Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.9.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1951 r.
Art.  18. 

Mocarstwa układające się, mające traktaty z Chinami, poczynią zarządzenia skuteczne równolegle z zarządzeniami, które Rząd Chiński przedsięweźmie w tym samym celu dla stopniowego zmniejszenia ilości sklepików, przeznaczonych do sprzedaży opjum surowego i preparowanego, istniejących jeszcze ewentualnie na ich terytorjach dzierżawionych, w "osadach" oraz w koncesjach w obrębie Chin. Zastosują one środki skuteczne w celu ograniczenia i kontroli handlu detalicznego opjum w obrębie swych terytorjów dzierżawionych, "osad" oraz w koncesjach, o ile istniejące już przepisy nie uregulowały tej sprawy.