Art. 8. - Międzynarodowa Konwencja (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle. Waszyngton.1919.11.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.54.368

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 1924 r.
Art.  8. 

Urzędowe ratyfikacje niniejszej Konwencji, zgodnie z warunkami przewidzianemi w Części XIII Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r. i Traktatu w Saint-Germain z dnia 10 września 1919 r., winny być przesłane Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów celem zarejestrowania.