Art. 2. - Międzynarodowa Konwencja (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli. Genewa.1921.11.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.54.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 1924 r.
Art.  2. 

Urzędowe ratyfikacje niniejszej Konwencji, zgodnie z warunkami, przewidzianemi w Części XIII Traktatu Wersalskiego i odpowiednich Częściach innych Traktatów Pokoju, winny być przesłane Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów celem zarejestrowania.