Art. 5. - Międzynarodowa Konwencja (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych. Genewa.1921.11.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.54.378

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 1924 r.
Art.  5. 

Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, zobowiązuje się z zastrzeżeniem postanowień artykułu 3, do stosowania postanowień artykułu 1 najpóźniej od 1-go stycznia 1924 r., i do powzięcia środków, niezbędnych dla zapewnienia im skuteczności.