Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.59

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2012 r.
Artykuł  20

STOSOWANIE TYMCZASOWE I WEJŚCIE W ŻYCIE

1. Niniejsza Umowa będzie stosowana tymczasowo od chwili jej podpisania.
2. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w chwili otrzymania ostatniej notyfikacji o zakończeniu procedury przewidzianej przez konstytucję każdej ze Stron.
3. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.