§ 2. - Maksymalny odsetek, o jaki można zmniejszyć całkowitą kwotę wydatków w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.149

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.