Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. - Dz.U.2021.2154 - OpenLEX

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2154

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) zarządza się, co następuje:
W 2022 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:
1)
1 ha upraw rolnych wynoszą:
a)
20 300 zł - dla zbóż,
b)
11 400 zł - dla kukurydzy,
c)
12 700 zł - dla rzepaku i rzepiku,
d)
48 000 zł - dla chmielu,
e)
34 900 zł - dla tytoniu,
f)
235 300 zł - dla warzyw gruntowych,
g)
106 700 zł - dla drzew i krzewów owocowych,
h)
60 200 zł - dla truskawek,
i)
38 600 zł - dla ziemniaków,
j)
10 000 zł - dla buraków cukrowych,
k)
16 000 zł - dla roślin strączkowych;
2)
1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
a)
10 000 zł - dla bydła,
b)
12 300 zł - dla koni,
c)
920 zł - dla owiec,
d)
700 zł - dla kóz,
e)
1600 zł - dla świń,
f)
53 zł - dla kur, perlic i przepiórek,
g)
65 zł - dla kaczek,
h)
250 zł - dla gęsi,
i)
150 zł - dla indyków,
j)
1100 zł - dla strusi.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).