§ 2. - Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.210.1326

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 2009 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.