Art. 22. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  22

Jeżeli, w chwili wygaśnięcia niniejszego Traktatu, byłoby w biegu jakie bądź postępowanie, wszczęte na podstawie tego Traktatu, przed Stałą Komisją Koncyljacyjną, w Sądzie Rozjemczym lub w Stałym Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej, postępowanie to będzie prowadzone aż do jego zakończenia.