Art. 12. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  12.

Prace Stałej Komisji Koncyljacyjnej będą się toczyły publicznie jedynie na mocy powziętej przez Komisją decyzji za zgodą Stron.