Lista roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.210.1260

Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

Na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa listę roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.
2.
Lista, o której mowa w ust. 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549 i Nr 208, poz. 1241.

ZAŁĄCZNIK 

LISTA ROŚLIN I ZWIERZĄT GATUNKÓW OBCYCH, KTÓRE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MOGĄ ZAGROZIĆ GATUNKOM RODZIMYM LUB SIEDLISKOM PRZYRODNICZYM

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
Gatunki roślin w obrębie grup systematycznych
PAPROCIEPOLYPODIOPSIDA
1.azolla drobna (azolla karolińska)1)Azolla filiculoides
JEDNOLIŚCIENNELILIOPSIDA
2.moczarka delikatnaElodea nuttallii
3.xxSpartina anglica
DWULIŚCIENNEMAGNOLIOPSIDA
4.barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski)1)Heracleum mantegazzianum
5.barszcz Sosnowskiego1)Heracleum sosnowskyi
6.bożodrzew gruczołowaty (ajlant gruczołkowaty)1)Ailanthus altissima
7.grubosz HelmsaCrassula helmsii
8.kolcolist zachodni1)Ulex europaeus
9.kolczurka klapowana1)Echinocystis lobata
10.niecierpek gruczołowaty1)Impatiens glandulifera
11.niecierpek pomarańczowy1)Impatiens capensis
12.rdestowiec czeski (rdestowiec pośredni)1)Reynoutria x bohemica
13.rdestowiec japoński (rdestowiec ostrokończysty)1)Reynoutria japonica
14.rdestowiec sachaliński1)Reynoutria sachalinensis
15.trojeść amerykańska1)Asclepias syriaca
16.tulejnik amerykańskiLysichiton americanus
Gatunki zwierząt w obrębie jednostek systematycznych
RAMIENIOWETENTACULATA
17.xxMnemiopsis leidyi
PANCERZOWCEMALACOSTRACA
18.krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy)2)Eriocheir sinensis
19.rak luizjański2)Procambarus clarkii
20.rak pręgowany (rak amerykański)2)Orconectes limosus
21.rak sygnałowy (rak kalifornijski)2)Pacifastacus leniusculus
OWADYINSECTA
22.biedronka azjatyckaHarmonia axyridis
MAŁŻEBIVALVIA
23.ostryga pacyficzna2)Crassostrea gigas
24.szczeżuja chińskaSinanodonta woodiana
25.xxCorbicula fluminalis
26.xxCorbicula fluminea
RYBYPISCES
27.babka bycza2)Neogobius melanostomus
28.babka łysa (babka gołogłowa)2)Neogobius gymnotrachelus
29.babka marmurkowata (babka marmurkowa) Proterorhinus marmoratus
30.babka szczupła (babka rzeczna)2)Neogobius fluviatilis
31.czebaczek amurskiPseudorasbora parva
32.pirapitinga (pirania paku)Piaractus brachypomus
33.sumik karłowatyAmeiurus nebulosus
34.trawiankaPerccottus glenii
PŁAZYAMPHIBIA
35.żaba rycząca (żaba byk, żaba wół)Lithobates catesbeianus
GADYREPTILIA
36.żółw jaszczurowatyChelydra serpentina
37.żółw malowany3)Chrysemys picta
38.żółw ostrogrzbietyGrapthemys pseudogographica
39.żółw ozdobny (wszystkie podgatunki, w tym: żółw czerwonolicy, żółw żółtolicy, żółw żółtobrzuchy)3)Trachemys scripta
PTAKIAVES
40.bernikla kanadyjskaBranta canadensis
41.gęsiówka egipskaAlopochen aegyptiacus
42.sterniczka jamajskaOxyura jamaicensis
SSAKIMAMMALIA
43.bizonBison bison
44.bóbr kanadyjskiCastor canadensis
45.jeleń aksis (czytal)Axis axis
46.jeleń sika (jeleń wschodni)Cervus ippon
47.jeleń wirginijskiOdocoileus virginianus
48.mangusta złocistaHerpestes auropunctatus
49.maral (jeleń mandżurski)Cervus elaphus sibiricus
50.szop praczProcyon lotor
51.wapitiCervus canadensis
52.wiewiórka szaraSciurus carolinensis
Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe grupy systematyczne w ten sposób, że wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy KLAS.

Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD.

xx - brak nazwy polskiej.

______

1) Nie dotyczy dalszego przetrzymywania, bez zmiany lokalizacji, okazów przetrzymywanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

2) Nie dotyczy okazów przetrzymywanych poza akwenami w celach spożywczych.

3) Nie dotyczy okazów wpisanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia do rejestru starosty na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.