Lista organizmów patogennych oraz ich klasyfikacja, a także środki niezbędne dla poszczególnych stopni hermetyczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.212.1798

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności.

Na podstawie art. 17 ust. 13 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje:
1.
Określa się listę organizmów patogennych i ich klasyfikację, którą zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Klasyfikacja organizmów patogennych, o której mowa w ust. 1, została dokonana na podstawie możliwości wywoływania chorób u:
1)
człowieka;
2)
roślin;
3)
zwierząt.
1.
Określa się środki niezbędne dla poszczególnych stopni hermetyczności, które zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, określono dla czynności wykonywanych w:
1)
warunkach laboratoryjnych,
2)
szklarniach i fitotronach,
3)
pomieszczeniach dla zwierząt

oraz dla innych czynności dokonywanych w ramach zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwanych dalej "GMO".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

LISTA ORGANIZMÓW PATOGENNYCH ORAZ ICH KLASYFIKACJA

I.
LISTA ORGANIZMÓW PATOGENNYCH DLA CZŁOWIEKA ORAZ ICH KLASYFIKACJA

Kategoria I

Mikroorganizmy o małym prawdopodobieństwie wywoływania chorób u człowieka. Nie stanowią również zagrożenia dla środowiska.

Kategoria II

Mikroorganizmy mogące wywoływać choroby człowieka i stanowić zagrożenie dla człowieka. Mało prawdopodobne jest ich rozprzestrzenienie się w populacji ludzkiej, zazwyczaj dostępna jest skuteczna profilaktyka i terapia.

Kategoria III

Mikroorganizmy mogące wywołać poważne choroby ludzi i stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. Może wystąpić ryzyko rozprzestrzenienia się ich w populacji ludzkiej, lecz zazwyczaj dostępna jest skuteczna profilaktyka i terapia.

Kategoria IV

Mikroorganizmy mogące wywołać poważne choroby ludzi i stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. Zazwyczaj nie ma skutecznej profilaktyki i terapii.

LISTA ORGANIZMÓW PATOGENNYCH KLASYFIKACJA

I. 1. BAKTERIE

Acinetobacter sp II

Actinobacillus actinoides II

actinomycetemcomitans II

lignieresii II

suis II

Actinomadura madurae II

Actinomadura pelletieri II

Actinomyces bovis II

Actinomyces israeli II

Bacillus anthracis III

Bacteroides fragilis II

Bacterionema matruchotii II

Bartonella bacilliformis II

Bordetella parapertussis II

Bordetella pertussis III

Borrelia spp II

Branhamella catarrhalis II

Brucella spp III

Campylobacter spp II

Cardiobacterium hominis II

Chlamydia psittaci (tylko szczepy ptasie) III

Chlamydia (inne szczepy) III

Clostridium botulinum III

Clostridium difficile III

Clostridium perfringens III

Clostridium tetani III

Clostridium inne gatunki (z wyjątkiem szczepów patogennych lub uchodzących za takie) II

Corynebacterium diphteriae II

Corynebacterium haemolyticum II

Corynebacterium minutissimum II

Corynebacterium pseudotuberculosis II

Coxiella burnetii III

Eikenella corrodens II

Enterobacter cloacae II

Erysipelothrix rhusiopathie II

Escherichia coli (jedynie szczepy patogenne) II

Flavobacterium meningosepticum II

Francisella tularensis III

Gardnerella vaginalis II

Helicobacter pylori II

Haemophilus ducreyi II

Haemophilus influenzae II

Kingella kingae II

Klebsiella oxytoca II

Klebsiella pneumoniae II

Klebsiella ozaenae II

Klebsiella rhinoscleromatis II

Legionella spp. II

Leptospira interrogans II

Listeria monocytogenes II

Moraxella spp. II

Mycobacterium africanum III

Mycobacterium avium intracellulare II

Mycobacterium bovis (z wyjątkiem szczepu BCG) III

Mycobacterium chelonae II

Mycobacterium fortuitum II

Mycobacterium intracellulare III

Mycobacterium kansasii IV

Mycobacterium leprae IV

Mycobacterium malmoense III

Mycobacterium marinum II

Mycobacterium microti II

Mycobacterium paratuberculosis II

Mycobacterium scrofulaceum II

Mycobacterium shimoldei II

Mycobacterium simiae III

Mycobacterium szulgai III

Mycobacterium tuberculosis III

Mycobacterium ulcerans II

Mycobacterium xenopi III

Mycoplasma pneumoniae II

Neisseira gonorrhoeae II

Neisseira meningitidis II

Nocardia asteroides II

Nocardia brasiliensis II

Noguchia granulosis II

Pasteurella spp. II

Plesiomonas shigelloides II

Pseudomona aeruginosa II

Pseudomonas mallei (Burkholderia mallei) II

Pseudomonas pseudomallei (Burkholderia pseudomallei) III

Rickettsia prowazeki i inne gatunki III

Rochalimaea quintana (Bartonella quintana) II

Salmonella spp II

Salmonella typhi III

Serracia sp II

Shigella spp. II

Staphylococcus spp. (szczepy patogenne) II

Staphylococcus aureus II

Streptobacillus moniliformis II

Streptococcus spp. (szczepy patogenne) II

Streptococcus pneumoniae II

Treponema pallidum II

Treponema pertenue II

Vibrio cholerae (włącznie z El Tor) III

Vibrio parahaemolyticus II

Yersinia enterocolitica II

Yersinia pseudotuberculosis II

Yersinia pestis III

I. 2. PASOŻYTY

Acanthamoeba spp. II

Ancylostoma duodenale III

Ancylostoma spp. i inne II

Angiostrongylus (Parastrongylus) spp II

Anisakis spp. i inne wywołujące anicakozę II

Ascaris lumbricoides III

Ascaris suum I

Babesia spp. II

Babesia divergens II

Babesia microti II

Balamuthia mandrillaris II

Balantidium coli II

Baylisascaris procyonis II

Bertiella studeri I

Blastocystis hominis II

Brugia spp. III

Capilaria spp II

Clonorchis sinensis III

Cryptosporidium spp. III

Cyclospora cayetanensis II

Demodex spp. II

Dermatobia hominis II

Dicrocoelium dendriticum II

Dipetalonema streptocerca II

Diphyllobothrium spp II

Dirofilaria immitis II

Dracunculus medinensis II

Echinococcus granulosus III

Echinococcus multilocularis IV

Echinococcus oligarthus I

Echinococcus vogeli I

Echinostoma spp. II

Encephalitozoon spp. II

Entamoeba histolytica III

Entamoeba spp. i inne I/II

Enterobius vermicularis II

Enterocytozoon bieneusi II

Fasciola gigantica II

Fasciola hepatica III

Fasciolopsis buski II

Gasterophilus spp. II

Gastrodiscides hominis II

Giardia intestinalis III

Giardia lamblia II

Gnathostoma spp. II

Haemonchus contortus II

Haplorchis yokogawai II

Hymenolepis diminuta II

Hymynolepis nana III

Hypoderma lineatum I

Inermicapsifer spp. I

Iodameba buetschlii I

Isospora belli II

Leishmania spp. III

Linguatura serrata I

Loa loa II

Mansonella ozzardi II

Mansonella perstans II

Mansonella (Dipetalonema) Streptocerca II

Metagonimus yokogawai II

Micronema spp. I

Naegleria australiensis I

Naegleria fowleri II

Necator americanus III

Nosema spp. I

Oestrus bovis I

Oesophagostomum spp. II

Onchocerca volvulus III

Opisthorchis spp. III

Ostertagia spp. I

Paragonimus spp II

Pediculus spp. II

Plasmodium falciparum IV

Plasmodium spp. Inne III

Pneumocystis carini III

Protophormia spp. I

Raillietina spp. I

Sarcocystis spp II

Sarcophaga haemorrhoidalis I

Sarcoptes scabiei II

Schistosoma spp III

Spirometra spp. I

Strongyloides spp. III

Taenia saginata II

Taenia solium III

Taenia spp. inne I

Ternidens diminutus I

Toxascaris leonina I

Toxocara canis III

Toxocara cati II

Toxoplasma gondi III

Trachipleistophora hominis I

Trichinella spp. III

Trichomonas vaginalis II

Trichostrongylus spp. II

Trichuris trichiura II

Trypanosoma brucei brucei II

Trypanosoma brucei gambiense III

Trypanosoma brucei rhodesiense III

Trypanosoma (schizotrypanum) cruzi III

Tunga penetrans II

Vittaforma corneae I

Wohlfahrtia magnifica I

Wuchereria bancrofti III

I. 3. GRZYBY

Absidia corymbifera II

Acremonium falciforme II

Acremonium kiliense II

Acremonium recifei II

Aspergillus flavus III

Aspergillus fumigatus III

Aspergillus niger III

Aspergillus terreus II

Basidiobolus haptosporus III

Blastomyces dermatitidis II

Candida albicans II

Candida glabrata II

Candida guilliermondii II

Candida krusei II

Candida parapsilosis II

Candida pseudotropicalisi III

Candida stellatoidea III

Candida tropicalis II

Cladosporium bantianum II

Cladosporium carrionii II

Coccidioides immitis III

Conidiobolus coronatus II

Cryptococcus neoformans III

Cunnighamella elegans II

Curvularia lunata II

Emmonsia parva II

Emmonsia parva var. crescens II

Epidermophyton floccosum II

Exophiala dermitidis II

Exophiala jeanselmei II

Exophiala richardsiae II

Exophiala spinifera II

Exophiala werneckii II

Fonsecaea pedrosoi II

Fusarium oxysporum II

Fusarium solani II

Geotrichum candidum II

Hendersonula toruloidea II

Histoplasma spp. III

Leptosphaeria senegalensis II

Madurella mycetomi II

Malassezia furfur II

Microsporum audouinii II

Microsporum canis II

Microsporum gypseum II

Microsporum spp. II

Neotestudina rosatii II

Paracoccidioidies brasiliensis III

Penicillium marneffei II

Piedraia hortai II

Pneumocystis carini III

Pseudallescheria boydii II

Pyrenochaeta rommeroi II

Rhizomucor pusillus II

Rhizopus microsporus II

Sporothrix schenckii II

Torulopsis glabrata II

Trichosporon spp. II

Trichosporon beigelii II

Trichophyton mentagrophytes II

Trichophyton rubrum II

Trichophyton schoenleinii II

Trichophyton tonsurans II

Trichophyton verrucosum II

Trichophyton violaceum II

I. 4. WIRUSY

Acado II

Acara II

Adenowirusy II

Aguacate II

AHC II

Alfavirus II

Alfuy II

Almpiwar II

Amapari II

Ananindeua II

Anhanga II

Anhembi II

Anopheles A II

Anopheles B II

Apeu II

Apoi II

Aride II

Arkonam II

Aroa II

Aruac II

Arumowoi II

Aura II

Avalon II

Abras II

Abu Hammad II

Babahoyo II

Bagaza II

Bahig II

Bakau II

Baku II

Bandia II

Bangoran II

Bangui II

Banzi II

Barmah Forest II

Barur II

Batai II

Batama II

Bauline II

Bebaru II

Belmont II

Benevides II

Benfica II

Berlioga II

Bimiti II

Birao II

Bluetongue II

Boraceia II

Botambi II

Boteke II

Bouboui II

Bujaru II

Bunyamwera II

Bunyip Creck II

Burg El Arab II

Bushbush II

Bussuquara II

Buttonwillow II

Bwamba II

Cacao II

Cache Valley II

Caimito II

California enc. II

Calovo II

Candiru II

Cape Wrath II

Capim II

Caraparu II

Carey Island II

Catu II

Chaco II

Chagres II

Chandipura II

Changuinola II

Charleville II

Chenuda II

Chilibre II

Chobar gorge II

Clo Mor II

Colorado tick fever (gorączki kleszczowej Kolorado) II

Corriparta II

Cotia II

Cowbone Ridge II

Coxsackie II

CsiroVillage II

Cuiaba II

Cytomegalii II

D'Aguilar II

Dakar Bat II

Dengue-1 II

Dengue-2 II

Dengue-3 II

Dengue-4 II

Dera Ghazi Khan II

East Equine Encephalitis (wirus wschodniego końskiego zapalenia mózgu) II

Echo II

Edge Hill II

Entebbe Bat II

Ep. Hem. Disease II

Epsteina-Barr II

Erve II

Eubenangee II

Eyach II

Flanders II

Fort Morgan II

Frijoles II

Gamboa II

Gan Gan II

Gomoka II

Gossas II

Great Island II

Guajara II

Guama II

Guaratuba II

Guaroa II

Gumbo Limbo II

Hart Park II

Herpes simplex 1 (wirus opryszczki typu 1) II

Herpes simplex 2 (wirus opryszczki typu 2) II

Highlands J. II

Huacho II

Hughes II

Human herpes virus typu 6 (HHV-6; ludzki herpes wirus typu 6) II

Human herpes virus typu 7 (HHV-7; ludzki herpes wirus typu 7) II

Icoaraci II

Ieri II

Ilesha II

Ilheus II

Influenza A (grypa typu A możliwość pojawienia się szczepu pandemicznego) II

Influenza B (grypa typu B) II

Influenza C (grypa typu C) II

Ingwavuma II

Inkoo II

Ippy II

Irituia II

Isfahan II

Itaporanga II

Itaqui II

Jamestown Canyon II

Japanaut II

Johnson Atoll II

Joinjakaka II

Juan Diaz II

Jugra II

Jurona II

Jutiapa II

Kadam II

Kaeng Khoi II

Kaikalur II

Kaisodi II

Kamese II

Kammavanprttai II

Kannamankalam II

Kao Shuan II

Karimabad II

Karshi II

Kasba II

Kemerovo II

Kern Canyon II

Ketapang II

Keterah II

Keuraliba II

Keystone II

Kismayo II

Klamath II

Kleszczowe zapalenie mózgu wariant środkowoeuropejski

(TBE-CE; tick born encephalitis) II

Kokobera II

Kolongo II

Koongol II

Kotonkan II

Kowanyama II

Kunjin II

Kununurra II

Kwatta II

La Crosse II

La Joya II

Lagos Bat II

Landjia II

Langat II

Lanjan II

Las Mayolas II

Latino II

Le Dantec II

Lebombo II

Lednice II

Lipovnik II

Lone Star II

Lukuni II

M'poko II

Madrid II

Maguari II

Mahogany hammock II

Main Drain II

Malakal II

Manawa II

Manitoba II

Manzanilla II

Mapputta II

Maprik II

Marco II

Marituba II

Marrakai II

Matariya II

Matruh II

Matucare II

Melao II

Mermet II

Minatitlan II

Minnal II

Mirim II

Mitchell River II

Modoc II

Moju II

Mono Lake II

Mont. Muotis leuk II

Moriche II

Mosqueiro II

Mossuril II

Mount Elgon bat II

Murutucu II

Mykines II

Navarro II

Nepuyo II

Ngaingan II

Nique II

Nkolbisson II

Nola II

Ntaya II

Nugget II

Nyamanini II

Nyando II

Nagminne zapalenie przyusznic (nzp) II

Odry II

O'nyong-nyong II

Okhotskiy II

Okola II

Olifantslei II

Oriboca II

Orbiwirusy II

Ortoreowirusy II

Ossa II

Qualyub II

Quaranfil II

Pacora II

Pacui II

Pahayokee II

Palyam II

Parana II

Pata II

Pathum Thani II

Patois II

Phnom-Ponh bat II

Pichinde II

Pixuna II

Pongola II

Ponteves II

Precarious Point II

Pretoria II

Prospect Hill II

Puchong II

Punta Salinas II

Punta Toro II

Restan II

Rinowirusy II

Rio Bravo II

Rio Grande II

Ross River II

Rotawirusy II

Royal Farm II

Różyczki II

Sabo Saboya II

Saint Floris II

Sakhalin II

Salehabad II

San Angelo II

Sandfly fever (Naples) II

Sandfly fever (Sicilian) II

Sandjimba II

Sango II

Sarhuperi II

Sawgrass II

Sebokele II

Seletar II

Sombalam II

Serra do Navio II

Shamonda II

Shark River II

Shumi II

Silverwater II

Simbu II

Simian hem. Fever II

Sindbis II

Sixgun City II

Snowshoe hare II

Sokuluk II

Soldado II

Sororoca II

Stratford II

Sunday Canyon II

Tacaiuma II

Tacaribe II

Taggert II

Tahyna II

Tamiami II

Tanga II

Tanjong Rabok II

Tataguine II

Tehran II

Tembe II

Tembusu II

Tensaw II

Tete II

Tettnang II

Thimiri II

Thottapalayam II

Tibrogargan II

Timbo II

Timboteua II

Tindholmur II

Toscana II

Toure II

Tribec II

Trinid II

Trivittatus II

Trubanaman II

Tsuruse II

Turlock II

Tyuleniy II

Uganda S II

Umatilla II

Umbre II

Una II

Upolu II

Urucuri II

Usutu II

Uukuniemi II

Varicella-zoster (VZV; ospy wietrznej i półpaśca) II

Vellore II

Venkatapuram II

Vinces II

Virgin River II

Wad Medami II

Wallal II

Wanowrie II

Warrego II

Western Equine Encephalitis (WEE; zachodniego końskiego zapalenia mózgu) II

Whataroa II

Witwatersrand II

Wongal II

Wongorr II

Wyemyia II

Wirus zapalenia wątroby typ A (wzw A) II

Wirus zapalenia wątroby typ E (wzw E) II

Yaquina Head II

Yata II

Yogue II

Zaliv Terpeniya II

Zegla II

Zika II

Zirqa II

Atenuowane szczepy wirusów zaliczanych do kategorii III lub IV, spełniające kategorię II

Wirus Szczep szczepionkowy

Chikungunya 131/25

Junin Candid # 1

Polio typ 1,2,3 szczepy atenuowane

Rift Valley fever (gorączki doliny Rift) 20MP-12

Venezuelan equine encephalomyelitis TC-83

(wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu)

VSV szczepy laboratoryjne

(pęcherzykowatego zapalenia błony śluzowej pyska bydła,

koni i świń) (Indiana, New Jersey)

Yellow fever 17-D

(żółtej gorączki)

Wirusy zaliczone do III kategorii, ze względu na brak wystarczających informacji o zakaźności przy znanym ciężkim przebiegu zachorowań

Adelaire River III

Agua Preta III

Alenquer III

Almeirim III

Altamira III

Andasibe III

Antequera III

Araguari III

Aransas Bay III

Arbia III

Arboledas III

Babanki III

Batken III

Belem III

Berrimah III

Bimbo III

Bobaya III

Bobia III

Bozo III

Buenaventura III

Cabassou III

Cacipacore III

Calchaqui III

Cananeia III

Caninde III

Chim III

Coastal Plains III

Connecticut III

Corfou III

Dabakala III

Douglas III

Enscade III

Estero Real III

Fomede III

Forecariah III

Fort Sherman III

Gabek Forest III

Gadgets Gully III

Garba III

Gordil III

Gray Lodge III

Gurupi III

Hendra (equine morbilivirus) III

Iaco III

Ibaraki III

Ife III

Iguape III

Inhangapi III

Inini III

Issyk Kul III

Itaituba III

Itimirim III

Itupiranga III

Jacareacanga III

Jamanxi III

Jari III

Kedougou III

Khasan III

Kindia III

Kyziagach III

Lake Clarendon III

Llano Seco III

Macaua III

Mapuera III

Mboke III

Meaban III

Mojui Dos Compos III

Monte Dourado III

Munguba III

Naranjal III

Nariva III

Nasoule III

Ndelle III

New Minto III

Ngari III

Ngoupe III

Nipah III

Nodamura III

Northway III

Odrenisrou III

Omo III

Oriximina III

Ouango III

Oubangui III

Oubi III

Ourem III

Palestina III

Palma III

Para III

Paramushir III

Paroo River III

Perinet III

Petevo III

Picola III

Playas III

Pueblo Viejo III

Purus III

Radi III

Razdan III

Resistencia III

Rochambeau III

Salanga III

San Juan III

Santa Rosa III

Santarem III

Saraca III

Saumarez Reef III

Sedlec III

Sena Madueira III

Sepik III

Shokwe III

Slovakia III

Somone III

Sripur III

Tai III

Tamdy III

Telok Forest III

Termeil III

Thiafora III

Tillygerry III

Tinaroo III

Tlacotalpan III

Tonate III

Utinga III

Xiburema III

Yacaaba III

Yacunde III

Yoka III

Yug Bogdanovac III

Wirusy należące do III kategorii

Aino III

Akanabe III

Banna III

Bhanja III

Chikungunya III

Cocal III

Dhori III

Dobrava Belgrade III

Dugbe III

Everglades III

Flexial III

Germiston III

Getah III

Hantaan III

Hendra i hendrapodobne III

Herpes B (małpi herpes wirus typ B) III

HIV 1 i 2 (ludzki wirus nabytego niedoboru odporności typu 1 i 2) III

HTLV 1 i 2 (ludzki wirus limfotropowy komórek T typu 1 i 2) III

Israel Turkey meningitis III

Japanese encephalitis B (japońskiego zapalenia mózgu typu B) III

Junin III

Kairi III

Kimberley III

Koutango III

LCM (limfocytarnego zapalenia opon i splotów naczyniowych) III

Louping ill (choroby skokowej owiec) III

Mayaro III

Middelburg III

Mobala III

Mopeia III

Mucambo III

Murray Valley encephalitis III

Nairobi sheep disease III

Ndumu III

Negishi III

Oropoucho III

Orungo III

Ospy (Małpiej - Yaba, Smallpox, Vaccinia, Tanapox)* III

Peaton III

Piry III

Polio (szczepy dzikie)** III

Powassan III

Puumala III

Rift Valley fever III

Rocio III

Sagiyama III

Sal Vieja III

San Perlita III

Semliki Forest III

Seoul III

Sin Nombre III

Spondweni III

St. Louis encephalitis (wirus zapalenia mózgu St. Louis) III

Thogoto III

Turuna III

Venezuelan equine encephalomyelitis (wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu) III

Vesicular stomatitis (pęcherzykowatego zapalenia błony śluzowej pyska bydła,

koni i świń) III

Wesselsborn III

West Nil (wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu) III

Wścieklizny III

Wirus zapalenia wątroby typ B (wzw B) III

Wirus zapalenia wątroby typ C (wzw C) III

Yellow fever (żółtej gorączki) III

Zinga III

________

* Stosować szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej u osób pracujących z tymi wirusami.

** Praca z tymi wirusami wymaga zgłoszenia laboratorium do Światowej Organizacji Zdrowia i spełnienia dodatkowych wymagań bezpieczeństwa.

Wirusy należące do IV kategorii

Ebola IV

Guanarito IV

Hazara IV

Junin IV

Kongijsko-krymskiej gorączki krwotocznej IV

Kyasanur Forest (wirusy lasu Kyasanur) IV

Lassa IV

Machupo IV

Marburg IV

Omsk hemorrhagic fever (wirus omskiej gorączki krwotocznej) IV

Ospy prawdziwej *** IV

Russian Spring - Summer encephalitis (wirus rosyjskiego

wiosenno-letniego (tajgowego) zapalenia mózgu) IV

Sabia IV

________

*** Prace z tym wirusem są zakazane prawem międzynarodowym.

I. 5. CZYNNIKI NIEKONWENCJONALNE

BSE - czynnik infekcyjny gąbczastego zapalenia mózgu (prion) II

Choroba Creutzfelda-Jakoba II

Choroba Gertsmana - Stäussler - Scheinker (GSS) II

Czynniki niekonwencjonalne (czynniki gąbczastych encefalopatii) II

Kuru II

Trzęsawka owiec Scrapie II

II.
LISTA ORGANIZMÓW PATOGENNYCH DLA ROŚLIN ORAZ ICH KLASYFIKACJA

Kategoria I

Mikrorganizmy mogące wywoływać choroby roślin, lecz mające jedynie lokalne znaczenie. Mogą być zamieszczone na listach patogenów poszczególnych krajów. Bardzo często są one endemicznymi patogenami roślin i nie wymagają żadnego stopnia hermetyczności. Jednakże zaleca się stosowanie dobrych praktyk laboratoryjnych.

Kategoria II

Mikroorganizmy, o których wiadomo, że wywołują epidemie wśród roślin uprawnych oraz ozdobnych.

Kategoria III

Mikroorganizmy zamieszczane na listach kwarantannowych. Import i praca z tymi mikroorganizmami są zazwyczaj zabronione. Potencjalni użytkownicy mają obowiązek konsultowania się z odpowiednimi organami nadzoru.

II. LISTA ORGANIZMÓW PATOGENNYCH KATEGORIA

II. 1. WIRUSY

Alfalfa mosaic virus (wirus mozaiki lucerny) II

American plum line pattern virus (amerykański wirus wstęgowej mozaiki śliwy) III

Andean potato latent virus (andyjski utajony wirus ziemniaka) III

Andean potato mottle virus (andyjski wirus pstrości ziemniaka) III

Apple chlorotic leaf spot virus (wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni) II

Apple stem grooving virus (wirus żłobkowatości pnia jabłoni) II

Apple mosaic virus (wirus mozaiki jabłoni) II

Arabis mosaic virus (wirus mozaiki gęsiówki) II

Beet necrotic yellow vein virus (wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka) III

Blueberry shoestring virus (wirus nitkowatości borówki wysokiej) II

Barley mild mosaic virus (wirus łagodnej mozaiki jęczmienia) II

Barley stripe mosaic virus (wirus pasiastej mozaiki jęczmienia) II

Barley yellow dwarf virus (wirus żółtej karłowatości jęczmienia) II

Barley yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki jęczmienia) II

Bean common mosaic virus (wirus zwykłej mozaiki fasoli) II

Bean pod mottle virus (wirus pstrości strąków fasoli) III

Bean yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki fasoli) II

Beet curly top virus (wirus wierzchołkowej kędzierzawki buraka) III

Beet leaf curl virus (wirus kędzierzawki liści buraka) II

Beet mild yellowing virus (wirus łagodnej żółtaczki buraka) II

Beet pseudoyellows virus (wirus pseudożółtaczki buraka) II

Beet yellows virus (wirus żółtaczki buraka) II

Beet western yellows virus (wirus zachodniej żótaczki buraka) II

Blackcurrent reversion associated virus (wirus rewersji porzeczki czarnej) III

Broad bean true mosaic virus (wirus prawdziwej mozaiki bobiku) II

Broad bean wilt virus (wirus więdnięcia bobiku) II

Brome mosaic virus (wirus mozaiki stokłosy) II

Carnation etched ring virus (wirus wżerkowej pierścieniowej plamistości goździka) II

Carnation mottle virus (wirus pstrości goździka) II

Carnation necrotic fleck virus (wirus drobnej nekrotycznej plamistości goździka) II

Carnation ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości goździka) II

Carrot mottle virus (wirus pstrości marchwi) II

Cauliflower mosaic virus (wirus mozaiki kalafiora) II

Cherry leaf roll virus (wirus liściozwoju czereśni) II

Cherry rasp leaf virus (wirus szorstkości liści czereśni) III

Chrysanthemum virus B (wirus B chryzantemy) II

Citrus tristeza virus (wirus tristeza cytrusowych) II

Citrus leaf rugose virus (wirus szorstkości liści cytrusowych) III

Citrus variegation virus (wirus różnobarwności cytrusowych) III

Cucumber mosaic virus (wirus mozaiki ogórka) II

Cymbidium mosaic virus (wirus mozaiki cymbidium) II

Dahlia mosaic virus (wirus mozaiki dalii) II

Freesia mosaic virus (wirus mozaiki frezji) II

Freesia leaf necrosis virus (wirus nekrozy liści frezji) II

Garlic latent virus (utajony wirus czosnku) II

Garlic mosaic virus (wirus mozaiki czosnku) II

Grapevine Algerian latent virus (algierski utajony wirus winorośli) II

Grapevine Bulgarian latent virus (bułgarski utajony wirus winorośli) III

Grapevine chrome mosaic virus (wirus chromowej mozaiki winorośli) II

Grapevine fanleaf virus (wirus wachlarzowatości liści winorośli) II

Grapevine leafroll-associated virus (wirus liściozwoju winorośli) II

Grapevine Tunisian ringspot virus (tunezyjski wirus pierścieniowej

plamistości winorośli) III

Grapevine virus A (wirus A winorośli) II

Hop latent virus (utajony wirus chmielu) II

Impatiens necrotic spot virus (wirus nekrotycznej plamistości niecierpka) III

Leek yellow stripe virus (wirus żółtej pasiastości czosnku) II

Lettuce big-vein virus (wirus powiększenia nerwów sałaty) II

Lettuce infectious yellows virus (wirus zakaźnej żółtaczki sałaty) II

Lettuce mosaic virus (wirus mozaiki sałaty) II

Maize dwarf mosaic virus (wirus karłowej mozaiki kukurydzy) II

Maize streak virus (wirus pasiastości kukurydzy) II

Melon necrotic spot virus (wirus nekrotycznej plamistości melona) II

Myrobalan latent ringspot virus (utajony wirus pierścieniowej plamistości mirabelki) II

Narcissus mosaic virus (wirus mozaiki narcyza) II

Narcissus yellow stripe virus (wirus żółtej pasiastości narcyza) II

Oat mosaic virus (wirus mozaiki owsa) II

Odontoglossum ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości odontoglossum) II

Onion yellow dwarf virus (wirus żółtej karłowatości cebuli) II

Papaya ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości papai) II

Pea seed-borne mosaic virus (wirus mozaiki grochu przenoszony z nasionami) II

Pelargonium leaf curl virus (wirus kędzierzawienia liści pelargonii) II

Pepper mottle virus (wirus pstrości papryki) II

Pepper severe mosaic virus (wirus ostrej mozaiki papryki) II

Plum pox virus (wirus ospowatości śliwy) III

Pea enation mosaic virus (wirus 1 ostrej mozaiki grochu) II

Pea early browning virus (wirus wczesnego brązowienia grochu) II

Pepino mosaic virus (wirus mozaiki pepino) III

Poplar mosaic virus (wirus mozaiki topoli) II

Potato black ringspot virus (wirus czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka) II

Potato leafroll virus (wirus liściozwoju ziemniaka) II

Potato mop-top virus (wirus miotlastości wierzchołkowej ziemniaka) II

Potato virus A (wirus A ziemniaka) II

Potato virus M (wirus M ziemniaka) II

Potato virus S (wirus S ziemniaka) II

Potao virus T (wirus T ziemniaka) III

Potato virus X (wirus X ziemniaka) II

Potato virus Y (wirus Y ziemniaka) II

Potato yellow dwarf virus (wirus żółtej karłowatości ziemniaka) III

Potato yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki ziemniaka) II

Prune dwarf virus (wirus karłowatości śliwy) II

Prunus necrotic ringspot virus (wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni) II

Raspberry ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości maliny) II

Satsuma dwarf virus (wirus karłowatości cytryny Satsuma) III

Shallot latent virus (utajony wirus szalotki) II

Strawberry crinkle virus (wirus marszczycy truskawki) III

Strawberry latent ringspot virus (utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki) II

Strawberry mild yellow edge virus (wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki) II

Strawberry vein banding virus (wirus otaśmienia nerwów truskawki) II

Soil-borne wheat mosaic virus (odglebowy wirus mozaiki pszenicy) II

Tobacco etch virus (wirus wżerkowej plamistości tytoniu) II

Tobacco mosaic virus (wirus mozaiki tytoniu) II

Tobacco necrosis virus (wirus nekrozy tytoniu) II

Tobacco ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości tytoniu) II

Tobacco streak virus (wirus pasiastości tytoniu) III

Tobacco rattle virus (wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu) II

Tomato aspermy virus (wirus aspermii pomidora) II

Tomato black ring virus (wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora) II

Tomato bushy stunt virus (wirus krzaczastej karłowatości pomidora) II

Tomato mosaic virus (wirus mozaiki pomidora) II

Tomato yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki pomidora) II

Tomato ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości pomidora) III

Tomato spotted wilt virus (wirus brązowej plamistości pomidora) III

Tulare apple mosaic virus (wirus Tulare mozaiki jabłoni) III

Tulip breaking virus (wirus pstrości tulipana) II

Turnip crinkle virus (wirus kędzierzawości rzepy) II

Turnip mosaic virus (wirus mozaiki rzepy) II

Watermelon mosaic virus (wirus mozaiki arbuza) II

Wheat dwarf virus (wirus karłowatości pszenicy) II

Wheat spindle streak mosaic virus (wirus wrzecionowatej pasiastej mozaiki pszenicy) II

Wheat yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki pszenicy) II

Zucchini yellow fleck virus (wirus drobnej żółtej plamistości cukinii) II

Zucchini yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki cukinii) II

II. 1. 1. PATOGENY MNIEJSZE OD WIRUSÓW

II. 1. 1. 1. Satelitarne RNA

Cucumber mosaic virus satellite RNA (satelitarny RNA wirusa mozaiki ogórka) III

Pea enation mosaic virus satellite RNA (satelitarny RNA wirusa ostrej mozaiki grochu) III

Turnip crinkle virus satellite RNA (satelitarny RNA wirusa kędzierzawości rzepy) III

II. 1. 1. 2. WIROIDY

Apple scar skin viroid (wiroid bliznowatości skórki jabłek) III

Citrus exocortis viroid (wiroid łuszczycy kory cytrusowych) III

Chrysanthemum chlorotic mottle viroid (wiroid chlorotycznej pstrości chryzantemy) III

Chrysanthemum stunt viroid (wiroid karłowatości chryzantemy) III

Grapevine yellow speckle viroid 1 (wiroid 1 żółtej cętkowatości winorośli) III

Grapevine yellow speckle viroid 2 (wiroid 2 żółtej cętkowatości winorośli) III

Hop stunt viroid (wiroid karłowatości chmielu) III

Hop latent viroid (utajony wiroid chmielu) II

Peach latent mosaic viroid (utajony wiroid mozaiki brzoskwini) III

Potato spindle tuber viroid (wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka) III

Tomato apical stunt viroid (wiroid karłowatości wierzchołkowej pomidora) III

Tomato bunchy top viroid (wiroid krzaczastości wierzchołkowej pomidora) III

Tomato planta macho viroid (wiroid planta macho pomidora) III

II. 2. FITOPLAZMY

Fitoplazma proliferacji jabłoni

Apple proliferation phytoplasma III

Fitoplazma zdrobnienia jabłek

Apple chat fruit phytoplasma II

Fitoplazma gumowatości drewna jabłoni

Apple rubbery wood phytoplasma II

Fitoplazma żółtaczki astra

Aster yellows phytoplasma II

Fitoplazma karłowatości borówki wysokiej

Blueberry stunt phytoplasma II

Fitoplazma miotlastości borówki wysokiej

Blueberry witches-broom phytoplasma II

Fitoplazma zamierania gruszy

Pear decline phytoplasma II

Fitoplazma krzaczastej karłowatości maliny

Raspberry bushy stunt phytoplasma II

Fitoplazma zielenienia płatków truskawki

Strawberry green petal phytoplasma II

II. 3. BAKTERIE WŁAŚCIWE

Agrobacterium tumefaciens (Smith et Townsend) Conn. II

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. III

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotthoff) Davis et al. III

Clavibacter rathayi (Smith) Davis et al. II

Curtobacterium flacumfaciens pv. oortii (Saalt. et Maas Gester.) Collins et Jones II

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. III

Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye II

Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al. II

Erwinia herbicola (Brown) Miller et al. II

Erwinia rhapontici (Millard) Burkh. II

Erwinia salicis (Day) Chester II

Pseudomonas andropogonis (Smith) Stapp II

Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr et Burkh. II

Pseudomonas cepacia (Burkh.) Pallerani et Holmes II

Pseudomonas corrugata (ex Scarlett et al.) Roberts et Scarlett II

Pseudomonas gladioli pv. alliicola (Burkh.) Young, Dye et Wilkie II

Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Gardan et al. II

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (ex Smith) Gardan et al. II

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith II

Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith et Bryan) Young, Dye et Wilkie II

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye et Wilkie II

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall II

Pseudomonas syringae pv. tabaci (Wolf et Foster) Young, Dye et Wilkie II

Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Young, Dye et Wilkie II

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. III

Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow II

Streptomyces acidiscabies Lambert et Loria II

Streptomyces scabies (ex Thaxter) Lambert et Loria II

Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauterin et al. II

Xanthomonas axanopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. II

Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel) Dowson II

Xanthomonas campestris pv. juglandis (Pierce) Dye II

Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Vauterin et al. III

Xanthomonas populi (Ridé) Ridé et Ridé II

II. 4. PIERWOTNIAKI

Plasmodiophora brassicae Wor. II

Polymyxa betae Keskin III

Polymyxa graminis Led. II

Spongospora subterranea (Wllr.) Lagerh. f.sp. subterranea Tomlinson II

II. 5. PATOGENY Z KRÓLESTWA CHROMISTA

Albugo candida (Pers.) Ktze. II

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray II

Aphanomyces cochlioides Drechs. II

Bremia lactucae Regel II

Peronospora aestivalis Sydow II

Peronospora antirrhini Diet. et Holw. II

Peronospora arborescens (Berk.) Casp. II

Peronospora brassicae Gäum. II

Peronospora cheiranthi Gäum. II

Peronospora chlorae de Bary II

Peronospora destructor (Berk.) Fr. II

Peronospora dianthi de Bary II

Peronospora dianthicola Barthelet II

Peronospora ducometii Siem et Jank. II

Peronospora jaapiana Magnus II

Peronospora manshurica (Naum.) Syd. II

Peronospora matthiolae Gäum. II

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. II

Peronospora pisi Syd. II

Peronospora pulveracea Fuckel II

Peronospora schachtii Fuck. II

Peronospora sparsa Berk. II

Peronospora spinaciae Laubert II

Peronospora tabacina Adam II

Peronospora trifoliorum de Bary II

Peronospora viciae (Berk.) Casp. II

Peronospora viciae-sativae (Berk) Casp. II

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni II

Plasmopara pygmacea (Ung.) Schröt. II

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni II

Psudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Roztovzev. II

Psudopernospora humuli (Miyabe et Takah.) G.Wilson II

Phytophthora cinnamomi Rands II

Phytophthora citrocola Sawada II

Phytophthora cryptogea Pethyb. et Laff. II

Phytophthora erythroseptica Pethybr. II

Phytophthora fragariae Hickman II

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary II

Phytophthora megasperma Drechs. II

Phytophthora nicotianae B. de Haan II

Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. II

Phytophthora syringae (Kleb.) Kleb. II

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. II

Pythium debaryanum Hesse II

Pythium splendens H.Braun II

Pythium sylvaticum Campbell et Handrix II

Pythium ultimum Trow. II

II. 6. GRZYBY

Acanthostigma parasiticum (Hart.) Sacc. II

Alternaria alternata (Fr.) Keissler II

Alternaria brassicae (Berk.) Bolle II

Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltsch. II

Alternaria chrysanthemi Simm. et Cros. II

Alternaria cucumerina (Ellis et Everh.) Elliott II

Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko II

Alternaria dianthi Stev. et Hall II

Alternaria dianthicola Nergaard II

Alternaria petroselini (Neer.) Simmons II

Alternaria porri (Ellis) Ciferri II

Alternaria radicina Meier et Drechsl. II

Alternaria senecionis Neerg. II

Alternaria solani Sorauer II

Alternaria zinniae Pape II

Apiognomonia errabunda (Rob.) van Höhn. II

Armillaria borealis Marxmüller et Korhonen II

Armillaria bulbosa (Barla) Kile et Watling II

Armillaria cepistipes Velenovsky II

Armillaria mellea (Vahl. ex Fries) Kummer II

Armillaria obscura (Schaeff.) Herink II

Ascochyta avenae (Petrak) Sprague et Johnson II

Ascochyta caulicola Laubert II

Ascochyta fabae Speg. II

Ascochyta graminicola (Sacc.) Sprague et Johnson II

Ascochyta piniperda Lind. II

Ascochyta pisi Lib. II

Ascochyta tritici Hori et Enj. II

Aspergillus niger v.Tieghem II

Athelia rolfsi (Curzi) Tu et Kimbrough II

Bipolaris incurvata (Ch.Bernard) Alcorn II

Bipolaris iridis (Oud.) Dickinson II

Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorok.) Shoem. II

Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) P.Karst. II

Blumeria graminis (DC) Speer II

Blumeriella jaapi (Rehm) v.Arx II

Botryosphaeria marconii (Cav.) Charles et Jenk II

Botryosphaeria ribis Grossenb. et Duggar II

Botryotinia draytoni (Dennis et Wakefield) Drayton II

Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetz. II

Botryotinia narcissicola (Gregory) Buchwald II

Botryotinia polyblastis (Greg.) Buchw. II

Botrytis aclada Fres. II

Botrytis allii Munn. II

Botrytis anthophila Bond. II

Botrytis byssoidea Walk. II

Botrytis croci Cooke II

Botrytis elliptica (Berk.) Cooke II

Botrytis fabae Sard. II

Botrytis galanthina (Berk.et Br.) Sacc. II

Botrytis hyacinthi Westerdijk et van Beyma II

Botrytis squamosa Walk. II

Botrytis tulipae (Lib.) Lind. II

Cearatocystis fagacearum (Bretz) Hunt II

Cearocystis coerulescens (Münch) baksh. II

Cenangium ferruginosum Fr. II

Ceratobasidium cereale Murray et Burpee II

Ceratocystis coeruleum (Münch) Baksh. II

Ceratocystis fimbriata (Ell. et Halst.) Davidson II

Ceratocystis piceae II

Ceratocystis pilifera (Fries) C.Moreau II

Ceratocystis pini (Münch) Baksh. II

Ceratocystis roboris II

Ceratocystis valahicum Georgescu et al. II

Cercospora zonata Winter II

Cercospora beticola Sacc. II

Cercospora handelii Bubák II

Cercospora kikuchii (Mats. et Toma.) Gardner II

Cercospora medicagiinis Ell. et Ev. II

Cercospora ricinella Sacc. et Berk. II

Cercospora sojina Hara II

Chalara elegans Nag Raj et Kendr. II

Chalara thielavioides (Peyr.) Nag Raj et Kendr. II

Chlorosplenium aeruginosum (Oed.) de Not. II

Chondrostereum purpureum (Fr.) Pouz. II

Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger II

Chrysomyxa ledi (Alb. et Schw.) de Bary II

Cladosporium carpophilum Thüm II

Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth. II

Cladosporium fulvum Cooke II

Cladosporium herbarum II

Clasterosporium carpophilum Aderh. II

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. II

Cochliobolus setariae (Ito et Kurib.) Drech. ex Dastur II

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Berk. II

Colletotrichum acutatum Simmonds II

Colletotrichum antirrhini Stew. II

Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl. II

Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes II

Colletotrichum crassipes (Speg.) v.Arx II

Colletotrichum dematium (Pers.) Grove II

Colletotrichum lini (Westend) Toch. II

Colletotrichum orbiculare (Berk. et Mont.) v.Arx II

Colletotrichum trichellum (Fr.) Duke II

Colletotrichum trifolii Bain et Essary II

Colletotrichum violae tricoloris Smith II

Colpoma quercinum (Fr.) Wallr. II

Coniophora puteana (Fr.) P.Karsten II

Coniothyrium hellebori Cook et Massee II

Coniothyrium wernsdorffiae Laubert II

Cronartium cerebrum Hodg. et Long. II

Cronartium commandrae Peck II

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint. II

Cronartium harknessii (Moore) Meinecke II

Cronartium ribicola J.C.Fischer II

Cryptodiaporthae populea (Sacc.) Butin II

Cryptosporella umbrina (Jenk.) Jenk. et Wehm. II

Cycloneusma minus (Butin) di Cosmo II

Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholten II

Cymadothea trifolii (Pers.) Wolf II

Daedalea quercina (L. ex Fr.) Pilát II

Dermatea carpinea (Pers.) Rehm. II

Deuterophoma tracheiphila Peri II

Diaporthe perniciosa March. II

Diaporthe woodii Punith. II

Didymella applanata (Niessl.) Sacc. II

Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm II

Didymella fabae Jellis et Punith. II

Didymella ligulicola (Baker et al.) v.Arx II

Didymella lycopersici Kleb. II

Diplocarpon earliana (Ellis et Ev.) Wolf II

Diplocarpon rosae (Lib.) Wolf. II

Diplocarpon soraueri (Kleb.) Nannf. II

Discula brunneo-tingens Meyer II

Discula pinicola (Naum.) Petrak II

Dothichiza populea Sacc. et Briard II

Dothidella ulmi (Duv.) Wint. II

Drechslera cactivora (Petr.) M.B. Ellis II

Drechslera poae (Baudys) Shoem. II

Drepanopeziza populi-albae (Kleb.) Nannf. II

Drepanopeziza populorum (Desm) van Höhn II

Drepanopeziza punctiformis Gremmen II

Drepanopeziza ribis (Kleb.) Petrak II

Elsinoe ampelina Shear II

Elsinoe rosarum Jenk. et Bitanc. II

Elsinoe veneta (Burkh.) Jenk. II

Endocronartium harknessii (Moore) Hiratsuka II

Endocronartium pini (Pers.) Hiratsuka II

Endothia parasitica (Murr.) A. et A. II

Entyloma calendulae (Oud.) de Bary II

Entyloma compositarum Farlow II

Entyloma dactylidis (Pass.) Cif. II

Entyloma dahliae Sydow II

Entyloma fuscum Schroeter II

Epichloë typhina Tul. II

Erysiphe cichoracearum DC et Mérat II

Erysiphe communis (Wallr.) Link. II

Erysiphe heraclei DC II

Erysiphe knautiae Duby II

Erysiphe martii Lév. II

Erysiphe pisi DC II

Erysiphe polygoni DC. II

Erysiphe ranunculi Grev. II

Erysiphe trifolii Grev. II

Exobasidium japonicum Shirai II

Exobasidium vaccinii Woron. II

Fibroporia vaillantii (DC ex Fr.) Parm. II

Fistulina hepatica (Schaeff.) ex Fr. II

Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx. II

Fomitopsis pinicola (Schwartz ex Fr.) P.Karsten II

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. II

Fusarium culmorum (W.G.Smith) Sacc. II

Fusarium graminearum Schwabe II

Fusarium lateritum Nees II

Fusarium negundi Sherb. II

Fusarium oxysporum Schlecht II

Fusarium poae (Peck) Wollenw. II

Fusarium roseum (Link.) Sn. et.H. II

Fusarium solani (Mart.) Sacc. II

Fusarium subglutinans (Wollenw. et Reink.) Nelson et al. II

Fusarium sulphureum Schlecht II

Gaeumannomyces graminis (Sacc.) v.Arx et Olivier II

Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat. II

Ganoderma lucidum (W.Cart.ex Fr.) P.Karst. II

Gibberella avenacea Cook II

Gibberella pullicaris (Fr.) Sacc. II

Gibberella subglutinans (Edwards) Nelson et al. II

Gibberella zeae (Schwabe) Petch. II

Gloeophyllum abietinum (Bull. ex Fr.) P.Karsten II

Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) P.Karst. II

Gloeosporium fagi (Desm. et Rob.) West II

Gloeosporium populi-albae Desm. II

Gloeosporium tremulae (Lib.) Pass. II

Gloeotinia temulenta (Prill. et Del.) Wilson et al. II

Glomerella cingulata (Stonem) Spauld. et Schrenk II

Glomerella graminicola Politis II

Gnomonia arythrostoma (Pers. ex Fr.) Auersw. II

Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et de Not. II

Godronia cassandrae Peck. II

Guignardia rhodorae (Cooke) Davis II

Gymnosporangium amelanchieris E.Fisch. II

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) DC II

Gymnosporangium confusum Plwor. II

Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart. II

Gymnosporangium sabinae (Dicson) Winter II

Gymnosporangium torminali-juniperinum E.Fisch. II

Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat. II

Hericium erinaceus (Bull. ex Fr.) Pers. II

Herpotrichia juniperi (Duby) Petrak II

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. II

Heterosporium phlei Greg. II

Hirschioporus abietinus (Dick. ex Fr.) Donk II

Hirschioporus fusco-violaceus (Ehrenb. ex Fr.) Donk II

Hymenichaete rubiginisa (Dicks. ex Fr.) Lév. II

Hypoderma desmazieri Duby II

Hypodermella laricis Tub. II

Hysterographium fraxini (Pers.) de Not. II

Innotus obliquus (Pers. ex Fr.) Pil. II

Innotus radiatus (Sow. ex Fr.) Quél. II

Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murrill. II

Kabatiella caulivora (Kirchn.) Karak. II

Kabatiella lini (Laff.) Karak. II

Kabatiella zeae Nirata et Hiratsuka II

Keithia tsugae (Farl.) Dur. II

Lachnellula occidentalis (Hahn et Ayers) Dharen II

Lachnellula willkommii (Hahn et Ayers) Dharen II

Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murr. II

Laetisaria fuciformis (McAlp.) Burdsall II

Lentinus lepideus Fr. II

Leptographium lundbergii Lag. et Mel. II

Leptosphaeria coniothyrium (Fuck.) Sacc. II

Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. II

Leptosphaeria obtusispora Speg. II

Leptosphaerulina trifolii (Rostrup) Petrak II

Leucostoma cincta (Fr.) van Höhn II

Leucostoma persooni (Nit.) van Höhn II

Limonomyces roseipellis Stalpers et Loerakker II

Lophodermella sulcigena (Rostr.) Höhn II

Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitz II

Lophodermium macrosporum (Hart.) Rehm II

Lophodermium nervisequum (DC) Rehm. II

Lophodermium piceae (Fckl.) v.Höhn II

Lophodermium pinastri (Shrad.) Chéval II

Lophodermium pini-excelsae Ahmad II

Lophodermium seditiosum Minter, Staley et Millar II

Lophodermium staleyi Minter II

Marasmius oreades (Bolt.) Fr. II

Melampsora allii-populina Kleb. II

Melampsora allii-salicis albae Kleb. II

Melampsora amygdalinae Kleb. II

Melampsora larici-caprearum Kleb. II

Melampsora larici-epiteae Kleb. II

Melampsora larici-pentandrae Kleb. II

Melampsora larici-populina Kleb. II

Melampsora larici-tremulae Kleb. II

Melampsora lini (Ehrenb.) Desm. II

Melampsora magnusiana Wagn. II

Melampsora pinitorqua Rostr. II

Melampsora ribesii-purpureae Kleb. II

Melampsora ribesii-viminalis Kleb. II

Melampsora rostrupii Wagn. II

Melampsorella caryophyllacearum (Link.) Schroet. II

Melampsoridium betulinum (Desm.) Kleb. II

Melamspora caprearum Thüm. II

Meria laricis Vuill. II

Microdochium bolleyi (Sprague) de Hoog II

Microdochium nivale Samuels et Hallett II

Microsphaera alphitoides Griff. et Maublanc II

Microsphaera begoniae Silvanesan II

Microsphaera berberidis (DC) Lév. II

Microsphaera grossulariae (Wallr.) Lév. II

Microsphaera hypophylla Nevodowskij II

Milesia kriegeriana (Magn.) Magn. II

Milsia blechni (P. et H.Sydow) P. et H.Sydow II

Mollisia yallundae Wallwork et Spooner II

Monilinia coryli (Schellenb.) Honey II

Monilinia fructigena (Aderh. et Ruhl) Honey II

Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl.) Honey II

Monographella nivalis (Schaff.) Müller II

Mucor hiemalis II

Mucor mucedo II

Mucor racemosus II

Mucor stolonifer II

Mucronoporus circinatus (Fr.) Ell. et Ev. II

Mycorellosiella concors (Casp.) Deighton II

Mycosphaerella cannabis Bche. II

Mycosphaerella dianthi (Burt.) Jorst. II

Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lind. II

Mycosphaerella graminicola (Fuck) Schröt. II

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito, Sato et Ota. II

Mycosphaerella laricina Hartig. II

Mycosphaerella ligulicola Baker, Dimock et Davis II

Mycosphaerella linorum (Wr.) Garcia Rada III

Mycosphaerella macrospora (Kleb.) Jorst. II

Mycosphaerella pinodes (Berk. et Blox.) Vester. II

Mycosphaerella pyri (Auersw.) Boerema II

Mycosphaerella ribis (Fuck.) Kleb. II

Mycosphaerella rosicola (Pass.) Davis II

Mycosphaerella rubi (West.) Roark II

Mycosphaerella sentina (Fr.) Schroet. II

Mycosphaerella ulmi Kleb. II

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. II

Nectria coccinea (Pers. ex Fr.) Fr. II

Nectria cucurbitula (Tode ex Fr.) Fr. II

Nectria ditissima Tul. II

Nectria galligena Bres. II

Nectria haematococca Ber. et Br. II

Nectria radicicola Gerlach et Nilsson II

Oidium chrysanthemi Rabenh. II

Oidium cyclaminis Wenzl II

Oidium dianthi Jacz. II

Oidium hortensiae Joerst II

Oidium kalanchoe Lustner II

Oidium lini Bond. II

Oidium lycopersici II

Olpidium brassicae (Woron.) Dangeard II

Olpidium radicale Schwartz et Cook II

Olpidium trifolii (Pass.) Schröt. II

Ophiostoma novo-ulmi Brasier II

Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. II

Oremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet II

Ovularia pusilla (Ung.) Sacc. et D.Sacc. II

Ovulinia azaleae Weiss II

Paxillus panuoides (Fr.) Fr. II

Penicillium expansum Thom. II

Penicillium roseum Link. II

Penicillium verrucosum var. cyclopium (West.) Samson et al. II

Pestalozzia funerea Desm. II

Pestalozzia hartigi Tub. II

Pezicula alba Gunthrie II

Pezicula corticola Nannf. II

Pezicula livida (Berk. et Br.) Rehm II

Pezicula malicorticis Nannf. II

Phacidiella coniferarum Hahn II

Phaeocryptopus gaeumannii (Rhode) Petrak II

Phaeosphaeria avenaria (Weber) O.Erikss. II

Phaeosphaeria eustoma (Fuckel) Hohn II

Phaeosphaeria nodorum (E.Müller) Hedjaroude II

Phellinus hartigii (All. et Schn.) Bond. II

Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quél. II

Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pilát II

Phellinus pomaceus (Pers.) Maire II

Phialophora cinerescens (Wr.) v.Beyma II

Phlebia gigantea (Fr. ex Fr.) Donk II

Pholiota adiposa (Fr.) Quél. II

Phoma chrysanthemicola Hollós II

Phoma exigua Desm. II

Phoma lineolata Desm. II

Phoma narcissi (Aderh.) Boerema et al. II

Phoma pinodella (Jones) Morgan-Jones et Burch. II

Phoma poolensis Taub. II

Phomopsis abietina (Hart.) Wils. et Hahn II

Phomopsis pseudotsugae Wilson II

Phomopsis quercella Died. II

Phomopsis sclerotioides van Kest. II

Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc. II

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht. II

Phragmidium rubi-idaei (DC) Karst. II

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint. II

Phsalospora obtusa (Schw.) Cooke II

Phyllachora graminis (Pers.) Nits II

Phyllactinia fraxini (DC) Homma II

Phyllactinia guttata (Wallr. et Fr.) Lév. II

Phyllosticta antirrhini Sydow II

Phyllosticta hedericola Dur. et Mont. II

Phyllosticta humuli Sacc. et Speg. II

Phyllosticta populina Sacc. II

Phyllosticta populorum Sacc. et Roum. II

Phyllosticta salicina Kab. II

Phyllosticta tiliae Sacc. et Speg. II

Phyllosticta ulmicola Sacc. II

Physalospora miyabeana Fukushi II

Piptoporus betulinus (Bull. et Fr.) P.Karst. II

Pleospora bjoerlingii Byford II

Pleospora calvescens (Fr.) Tul. II

Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh. II

Pleospora papaveracea (de Not.) Sacc. II

Pleospora platanoides Kab. et Bub. II

Pleurotus mitis (Pers. ex Fr.) Quél. II

Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quél. II

Pleurotus ulmarius (Bull. ex Fr.) Kumm. II

Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. II

Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary II

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. II

Polystigma rubrum (Pers.) DC II

Pseidopeziza jonestii Nannf. II

Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton II

Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. II

Pseudopeziza meliloti Sydow II

Pseudopeziza trifolii (Biv.-Bern. ex Fr.) Fuck. II

Puccinia antirrhini Diet. et Holw. II

Puccinia arenariae (Schum.) Winter II

Puccinia asparagi DC. II

Puccinia bromina Eriks. II

Puccinia chrysanthemi Roze II

Puccinia coronata Corda II

Puccinia graminis Pers. II

Puccinia helianthi Schw. II

Puccinia hordei Otth. II

Puccinia horiana P.Henn. III

Puccinia malvacearum Berteloni II

Puccinia megallhaenica Peyr. II

Puccinia perplexans Plowr. II

Puccinia persistens Plowr. II

Puccinia poae-nemoralis Otth. II

Puccinia poarum Niels. II

Puccinia porri (Sowerby)Winter II

Puccinia recondita Rob. ex Desm. II

Puccinia ribesi-caricis Kleb. II

Puccinia ribis DC. II

Puccinia sorghi Schw. II

Puccinia striiformis Westend. II

Pucciniastrum areolatum (Fr.) Otth. II

Pucciniastrum goeppertianum (Kühn) Kleb. II

Pullularia pullulans (de Bary) Berkh. II

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) P.Karst. II

Pyrenochaeta lycopersici Schneider et Gerlach II

Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz II

Pyrenophora avenae Ito et Kuribayashi II

Pyrenophora bromi (Died.) Drechs. II

Pyrenophora dictyoides Paul et Parlb. II

Pyrenophora graminea Ito et Kuribayashi II

Pyrenophora lolii Dow. II

Pyrenophora teres (Died.) Drechsl. II

Pyrenophora tritici repentis (Died.) Drechsl. II

Ramularia alba (Dowson) Nannf. II

Ramularia beticola Fautr. et Lamb. II

Ramularia macrospora Fresh. II

Rhabdocline pseudotsugae Syd. II

Rhizina undulata Fr. II

Rhizoctonia carotae Rader II

Rhizoctonia tuliparum Whetzel et Arthur II

Rhizopus oryzae Went et Prins. Geerl. II

Rhizopus stolonifer (Ehrenb. ex Fr.) Lind. II

Rhizosphaera kalkhoffii Bub. II

Rhynchosporium orthosporum Caldwell II

Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis II

Rhytisma acerinum (Pers.) Fries II

Rhytisma amphigenum Wallr. II

Rhytisma pseudoplatani Müller II

Rhytisma punctatum (Pers.) Fr. II

Rhytisma rubri Des. II

Rhytisma salicinum (Pers.) Fries II

Rosellinia necatrix Prill II

Rosellinia quercina Hartig II

Schizophyllum commune Fr. II

Schizothyrium pomi (Mont.) v.Arx II

Sclerophoma pythiophila (Corda) v.Höhn II

Sclerotinia betulae Woron. II

Sclerotinia bulborum (Wakker) Rehm II

Sclerotinia delphinii Welch II

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary II

Sclerotinia trifoliorum Eriksson var. trifoliorum II

Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fuck. II

Sclerotium cepivorum Berk. II

Sclerotium delphinii Welch II

Sclerotium perniciosum v.Slog. et K.S.Thomas II

Sclerotium rhizodes Auersw. II

Sclerotium wakkeri Boerema et Posthumus II

Septoria albopunctata Cooke II

Septoria anthurii Kotth. II

Septoria apiicola Speg. II

Septoria azaleae Vogl. II

Septoria betae West. II

Septoria cannabis Sacc. II

Septoria chrysanthemella Sacc. II

Septoria cucurbitacearum Sacc. II

Septoria gladioli Pass. II

Septoria glycines Hemmi II

Septoria helianthi Ell. et Kell. II

Septoria hydrangea Bizz. II

Septoria leucanthemi Sacc. et Speg. II

Septoria lycopersici Speg. II

Septoria obesa Sydow II

Septoria petroselini (Lib.) Desm. II

Septoria secalis Prill. et Delacr. II

Septotinia podophyllina Whetzel II

Serpula lacrymans (Wulf. ex Fr.) Schroet. II

Setosphaeria rostrata Leonard II

Spaerotheca pannosa (Wallr.) Lév. II

Sparassis crispa (Wulf. ex Fr.) Fr. II

Sphacelotheca panici-miliacei (Pers.) Bub. II

Sphaerotheca erigerontis-canadensis (Lév.) Junell II

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht. ex Fr.) Pollacci II

Sphaerotheca humuli (DC) Burrill II

Sphaerotheca macularis (Wallr.) Lind. II

Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) Berk. II

Stereum rugosum (Pers. ex Fr.) Fr. II

Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr. II

Stromatinia gladioli (Drayt.) Whetzel II

Stromatinia pseudotuberosa Rehm II

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival III

Taphrina acerina II

Taphrina alni (Berk. et Br.) Gjaerum II

Taphrina aurea (Pers.) Fries II

Taphrina betulae (Fuck) Johans. II

Taphrina betulina Rostr. II

Taphrina carpini (Rostr.) Johans. II

Taphrina cerasi (Fuck.) Sadeb. II

Taphrina crataegi Sadeb. II

Taphrina deformans (Berk.) Tul. II

Taphrina epiphylla (Sadeb) Sacc. II

Taphrina insititiae (Sadeb.) Johans. II

Taphrina johansoni Sadeb. II

Taphrina populina Fr. II

Taphrina pruni (Fuck.) Tul. II

Taphrina rhizophora Johans. II

Taphrina sadebeckii Johans. II

Taphrina tosquinetii (West.) Magn. II

Taphrina ulmi (Fuck.) Johans. II

Taphroina bullata (Berk.) Tul. II

Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk. II

Thielaviopsis basicola (Berk. et Br.) Ferr. II

Tilletia caries (DC) Tul. II

Tilletia controversa Kühn. III

Tilletia laevis Kühn. II

Tilletia secalis (Corda) Koern. II

Trametes confragosa (Bolt. ex Fr.) Jorstad II

Trametes hirsuta (Wulf et Fr.) Pil II

Trametes pini (Thors. et Fr.) Fr. II

Trametes versicolor (L. et Fr.) Pil. II

Tranzschelia pruni spinosae (Pers.) Diet. II

Typhula incarnata Lasch. II

Typhula ishikariensis Imai II

Typhula variabilis Riess II

Uncinula adunca (Wallr. et Fr.) Lév. II

Uncinula aspera Doidge II

Uncinula bicornis (Wallr. et Fr.) Lév. II

Uncinula necator (Schw.) Burrill II

Uncinula tulasnei (DC) Fuck. II

Urocystis agropyri (Preuss) Fisch. v.Waldh. II

Urocystis arrhenatheri (Kupr.) Savul. II

Urocystis cepulae Frost. II

Urocystis colchici (Schlecht.) Rabenh. II

Urocystis gladiolicola Ains. II

Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh. II

Urocystis ulei Magn. II

Uromyces croci Cooke II

Uromyces dactylidis Otth. II

Uromyces dianthi (Pers.) Niessl. II

Uromyces ervi (Wallr.) West. II

Uromyces fabae (Grev.) de Bary II

Uromyces festucae H. et P. Syd. II

Uromyces fischeri-eduardi Magn. II

Uromyces flectens Lagerh. II

Uromyces lupinicolus Bubák II

Uromyces minor Schröt. II

Uromyces phaseoli (Pers.) Winter II

Uromyces poae Rabenh. II

Uromyces renovatus Sydow II

Uromyces striatus Schröt. II

Uromyces trifolii Hedw. II

Uromyces trifolii-hybridi Paul II

Uromyces trifolii-repentis Cast. II

Uromyces viciae-craccae Const. II

Ustilago avenae (Pers.) Rostr. II

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. II

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr. II

Ustilago levis (Kell. et Swingle) Magn. II

Ustilago maydis (DC) Corda II

Ustilago nuda (Jens.) Rostr. II

Ustilago perennans Rostr. II

Ustilago striiformis (West.) Niessl. II

Ustilago tritici (Pers.) Rostr. II

Ustilago violacea (Pers.) Roussel II

Valsa ambiens (Pers.) Fr. II

Valsa malicola Urban II

Valsa nivea (Pers.) Fr. II

Valsa sordida Nitschke. II

Venturia cerasi (Fuck.) Sadeb. II

Venturia chlorospora (Ces.) Karst. II

Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. II

Venturia macularis (Fr.) Müller et v.Arx II

Venturia pirina Aderh. II

Venturia populina (Vuill.) Fabr. II

Venturia saliciperda Nüesch II

Verticillium albo-atrum Reinke et Berth. II

Verticillium dahliae Kleb. II

Verticillium glaucum Bon. II

Xylobolus frustulatus (Pers. ex Fr.) P.Karsten II

II. 7. PASOŻYTNICZE ROŚLINY NASIENNE

Aelectrolophus sp. -szelęznik II

Cuscuta europaea L. II

Cuscuta lupuliformis Crock II

Cuscuta spp.-inne gatunki kanianki II

Euphrasia sp.-świetlik II

Lathraea squamaria-łuskiewnik różowy II

Melampyrum sp.-pszeniec II

Orobanche sp.-różne gatunki zarazy III

Pedicularis sp.-gnidosz II

Viscum album L. II

III.
LISTA ORGANIZMÓW PATOGENNYCH DLA ZWIERZĄT ORAZ ICH KLASYFIKACJA

Kategoria I

Mikroorganizmy mogące wywoływać choroby zwierząt i spełniające w różnym stopniu następujące kryteria: organiczony zasięg geograficzny, niska zakaźność międzygatunkowa lub jej brak, brak wektorów lub nosicieli. Z gospodarczego lub medycznego punktu widzenia ich zagrożenie jest niewielkie. Normalnie nie wymagają ustalenia żadnych stopni hermetyczności. Powszechnie dostępne są profilaktyka albo skuteczna terapia.

Kategoria II

Mikroorganizmy wywołujące poważne epizootyczne choroby zwierząt. Zakażenia międzygatunkowe mogą występować na dużą skalę. Można prowadzić profilaktykę.

Kategoria III

Mikroorganizmy wywołujące poważne panzootyczne lub epizootyczne choroby zwierząt z wysoką śmiertelnością i możliwością katastrofalnych skutków ekonomicznych dla rolnictwa na terenie zakażenia. Zasadniczo nie jest znana profilaktyka medyczna i jedynym dostępnym środkiem przeciwdziałania jest izolacja, w razie konieczności przymusowa.

LISTA ORGANIZMÓW PATOGENNYCH KLASYFIKACJA

III. 1. BAKTERIE

Anaplasma marginale I

Bacillus anthracis (Laseczka wąglika) II

Brucella abortus II

Brucella melitensis II

Brucella ovis I

Brucella suis II

Burkholderia mallei (Pałeczka nosacizny) II

Campylobacter fetus subsp. venerealis I

Chlamydophila abortus I

Chlamydophila psittaci II

Corynebacterium pseudotuberculosis I

Cowdria ruminantium I

Coxiella burnetti I

Dermatophilus congolensis I

Francisella tularensis I

Leptospira interrogans I

Listeria monocytogenes I

Melissococcus pluton I

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Prątek Johnego) I

Mycobacterium avium (Prątek ptasi) I

Mycobacterium bovis (Prątek bydlęcy) II

Mycoplasma agalactiae I

Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae I

Mycoplasma gallisepticum I

Mycoplasma meleagridis I

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides II

Mycoplasma synoviae I

Paenibacillus larvae subsp. larvae II

Pasteurella multocida I

Renibacterium salmoninarum II

Salmonella sp. II

Taylorella equigenitalis I

III. 2. PASOŻYTY

Acarapis woodi I

Babesia bovis I

Babesia caballi I

Babesia equi I

Chorioptes equi I

Chrysomya bezziana I

Cochliomyia hominivorax I

Echinococcus granulosus I

Echinococcus multilocularis I

Haplosporidium costale I

Haplosporidium nelsoni I

Ichthyophthirius multifillis I

Leishmania sp. I

Marteilia refringens I

Marteilia sydney I

Nosema apis I

Perkinsus marinus I

Perkinsus olseni I

Psoroptes equi I

Sarcoptes scabiei var. Equi (Świerzbowiec koński) II

Taenia saginata (Cysticercus bovis) (Tasiemiec nieuzbrojony) I

Taenia solium (Cysticercus cellulosae) (Tasiemiec uzbrojony) I

Theileria annulata I

Theileria parva I

Toxoplasma gondii I

Trichinella spiralis (Włosień kręty) I

Tritrichomonas foetus I

Trypanosoma congolense I

Trypanosoma equiperdum (Świdrowiec koński) II

Trypanosoma evansi I

Trypanosoma vivax I

Varroa destructor I

III. 3. GRZYBY

Histoplasma farciminosum I

III. 4. INNE PROTISTA

Bonamia sp. I

Mikrocytos mackini I

Mikrocytos roughleyi I

III. 5. WIRUSY

Alcelaphine herpesvirus typ 1 I

Anatid herpesvirus typ 1 I

Enterowirus świń typ 1 II

Herpeswirus bydła typ 1 I

Herpeswirus koni typ 1 I

Herpeswirus koni typ 4 I

Herpeswirus kur typ 1 I

Herpeswirus kur typ 2 I

Herpeswirus owiec typ 2 I

Herpeswirus świń typ 1 (wirus choroby Aujeszkyego) I

Parwowirus gęsi I

Parwowirus norek I

Wirus zapalenia tętnic koni I

Wirus afrykańskiego pomoru koni III

Wirus afrykańskiego pomoru świń III

Wirus białaczki bydła I

Wirus BVD/MD I

Wirus choroby aleuckiej I

Wirus choroby granicznej I

Wirus choroby Nairobi owiec II

Wirus choroby Newcastle III

Wirus choroby niebieskiego języka II

Wirus choroby pęcherzykowej świń III

Wirus choroby skokowej II

Wirus choroby żółtej głowy I

Wirus epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych II

Wirus gorączki doliny Rift I

Wirus guzowatej choroby skóry bydła II

Wirus japońskiego zapalenia mózgu II

Wirus klasycznego pomoru świń III

Wirus krwotocznej choroby królików II

Wirus księgosuszu III

Wirus maedi/visna I

Wirus myksomatozy II

Wirus niedokrwistości zakaźnej koni I

Wirus niesztowicy II

Wirus nosówki psów I

Wirus ospy koni II

Wirus ospy kóz II

Wirus ospy owiec II

Wirus ospy ptaków II

Wirus osutki pęcherzykowej świń II

Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej II

Wirus pomoru małych przeżuwaczy III

Wirus posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych II

Wirus pryszczycy III

Wirus TGE I

Wirus wenezuelskiego zapalenia mózgu koni II

Wirus Wesselsbron II

Wirus wiosennej wiremii karpi II

Wirus wschodniego zapalenia mózgu koni II

Wirus wścieklizny II

Wirus zachodniego zapalenia mózgu koni II

Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków I

Wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza I

Wirus zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych II

Wirus zapalenia stawów i mózgu kóz I

Wirus zapalenia wątroby kaczek I

Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) I

Wirus zespołu taura I

Wirusy typu A grypy koni i świń II

Wysoce zjadliwe wirusy typu A grypy ptaków III

III. 6. CZYNNIKI NIEKONWENCJONALNE

Zarazek gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) II

Zarazek trzęsawki (scrapie) II

Zarazki innych zakaźnych encefalopatii zwierząt II

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ŚRODKI NIEZBĘDNE DLA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI HERMETYCZNOŚCI

1. Środki niezbędne dla poszczególnych stopni hermetyczności dla czynności wykonywanych w warunkach laboratoryjnych

Tabela 1

Lp.WymaganiaStopień hermetyczności
IIIIIIIV
1Pomieszczenie: laboratorium: izolacja1NiewymaganaNiewymaganaWymaganaWymagana
2Laboratorium: dymnoszczelneNiewymaganeNiewymaganeWymaganeWymagane
Wyposażenie
3Powierzchnie odporne na wodę, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, środki dezynfekujące, łatwe do czyszczeniaWymagane (stół)Wymagane (stół)Wymagane (stół, podłoga)Wymagane (stół, podłoga, ściany, sufit)
4Wejście do laboratorium przez śluzę powietrzną2NiewymaganeNiewymaganeDowolnie3Wymagane
5Urządzenia utrzymujące podciśnienieNiewymaganeNiewymaganeWymagane z wyjątkami4Wymagane
6Wprowadzanie i wyprowadzanie powietrza przez filtry HEPA5NiewymaganeNiewymaganeWymagane filtry HEPA dla powietrza pobieranego z laboratorium, z wyjątkami4Wymagane filtry HEPA dla powietrza dostarczanego i pobieranego6
7Zaopatrzenie w komorę bezpiecznej pracyNiewymaganeDowolnieWymaganeWymagane
8AutoklawNa miejscuW budynkuW pomieszczeniu7W laboratorium - przelotowy z dwoma wejściami
System pracy
9Ograniczony dostępNiewymaganyWymaganyWymaganyWymagany
10Znak zagrożenia biologicznego na drzwiachNiewymaganyWymaganyWymaganyWymagany
11Szczególne środki kontroli rozprzestrzeniania się aerozoliNiewymaganyWymagana minimalizacja rozprzestrzeniania się aerozoliWymagane zapobieganie rozprzestrzenianiu się aerozoliWymagane zapobieganie rozprzestrzenianiu się aerozoli
12UmywalkiWymaganeWymaganeWymaganeWymagane
13Umywalki uruchamiane bez użycia rąkDowolnieWymaganeWymaganeWymagane
14Dezynfekcja rąkDowolnieWymaganaWymaganaWymagana
15NatryskiNiewymaganeNiewymaganeDowolnieWymagane
16Odzież ochronnaOdpowiednia odzież ochronnaOdpowiednia odzież ochronnaOdpowiednia odzież ochronna (dowolnie -obuwie)Całkowita zmiana odzieży i obuwia przed wejściem i wyjściem
17RękawiczkiNiewymaganeDowolnieWymaganeWymagane
18Konstrukcja laboratorium pozwalająca na skuteczną ochronę przed potencjalnymi przenosicielami (np. owadami i gryzoniami)DowolnieWymaganaWymaganaWymagana
Odpady
19Inaktywacja genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów w wodzie z odpływu umywalek do mycia rąk, kratek ściekowych i pryszniców oraz z podobnych ściekówNiewymaganeNiewymaganeDowolnieWymagane
20Inaktywacja genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów w zakażonym materiale i odpadachDowolnieWymaganaWymaganaWymagana
21Wyposażenie laboratorium we własny sprzętNiewymaganeNiewymaganeDowolnieWymagane
22Środki komunikowania z otoczeniem zewnętrznym: telefon umożliwiający porozumienie się bez użycia rąk lub jakiś odpowiednikNiewymaganeNiewymaganeDowolnieWymagane
23Okno do obserwacji lub podobne rozwiązanie, tak aby pracownicy mogli być widoczniDowolnieDowolnieDowolnieWymagane

1 Izolacja: Laboratorium jest odseparowane od innych pomieszczeń w tym samym budynku lub znajduje się w oddzielnym budynku.

2 Śluza powietrzna: Wejście musi być zorganizowane przez śluzę powietrzną, która jest pomieszczeniem odizolowanym od laboratorium. Strona czysta śluzy powinna być odseparowana od strony ograniczonego wstępu prysznicami lub pomieszczeniem do zmiany odzieży i najlepiej z podwójnymi zamykanymi drzwiami.

3 Dowolnie: Zastosowanie rozwiązania należy rozpatrzyć niezależnie w każdym przypadku na podstawie ryzyka.

4 Dla czynności, przy których nie następuje przenoszenie drogą powietrzną.

5 HEPA - wydajne oczyszczanie powietrza z mikroskopijnych cząstek (High efficiency particulate air).

6 Przy pracy z wirusami niezatrzymywanymi przez filtry HEPA, przy odprowadzaniu powietrza z laboratorium konieczne są dodatkowe wymagania.

7 Przy zastosowaniu wiarygodnych procedur, pozwalających na bezpieczne przeniesienie materiału do autoklawu znajdującego się poza laboratorium i zapewniających równoważny stopień ochrony.

2. Środki niezbędne dla poszczególnych stopni hermetyczności dla czynności wykonywanych w szklarniach i fitotronach

Określenia "szklarnia" i "fitotron" odnoszą się do struktury ze ścianami, dachem i podłogą zaprojektowanej i używanej głównie do uprawy roślin w kontrolowanym i chronionym środowisku.

Będą tu miały zastosowanie wszystkie zasady wymienione w tabeli 1 z następującymi uzupełnieniami lub modyfikacjami:

Tabela 2

Lp.WymaganiaStopień hermetyczności
IIIIIIIV
Budynek
1Szklarnia: stała konstrukcja1NiewymaganaWymaganaWymaganaWymagana
Wyposażenie
2Wejście przez wydzielone pomieszczenie z dwoma parami podwójnych zamykanych drzwiNiewymaganeDowolneDowolneWymagane
3Kontrola wypływu zanieczyszczonej wodyNiewymaganaMinimalizacja wypływu zanieczyszczonej wody2Zapobieganie wypływowiZapobieganie wypływowi
System pracy
4Kontrolowanie obecności niepożądanych gatunków zwierząt, takich jak owady, gryzonie, stawonogiWymaganeWymaganeWymaganeWymagane
5Procedury stosowane przy przenoszeniu żywego materiału pomiędzy strefą ochronną szklarni lub fitotronu a laboratorium, umożliwiające kontrolę rozprzestrzeniania się genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmówMinimalizacja rozprzestrzenienia się genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmówMinimalizacja rozprzestrzenienia się genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmówZapobieganie rozprzetrzenieniaZapobieganie rozprzetrzenienia

1 Szklarnia składa się ze stałej kontrukcji z jednolitym wodoszczelnym pokryciem, zlokalizowanej w miejscu zabezpieczonym przed wpływem wód powierzchniowych i posiadającej samozamykające się drzwi z zamkami.

2 Tam, gdzie może nastąpić przenoszenie przez glebę.

3. Środki niezbędne dla poszczególnych stopni hermetyczności dla czynności wykonywanych w pomieszczeniach dla zwierząt

Mają tu zastosowanie wszystkie zasady wymienione w tabeli 1 z następującymi uzupełnieniami lub modyfikacjami:

Tabela 3

Lp.WymaganiaStopień hermestyczności
IIIIIIIV
Wyposażenie
1Izolacja budynków dla zwierząt1)DowolnieWymaganaWymaganaWymagana
2Pomieszczenia dla zwierząt2) odseparowane zamykanymi drzwiami z zamkamiDowolnieWymaganeWymaganeWymagane
3Pomieszczenia (w szczególności dla zwierząt) zaprojektowane tak, aby ułatwiać odkażanie (materiały wodoszczelne i łatwe do czyszczenia, klatki)DowolnieDowolnieWymaganeWymagane
4Podłoga i ściany łatwe do myciaDowolnieWymagane (podłoga)Wymagane (podłoga i ściany)Wymagane (podłoga i ściany)
5Zwierzęta zamknięte w odpowiednich izolatoriach, takich jak klatki, boksy lub pojemnikiDowolnieDowolnieDowolnieDowolnie
6Filtry na izolatorach3) lub w izolowanych pomieszczeniachNiewymaganeDowolnieWymaganeWymagane

1 Budynek dla zwierząt - budynek lub odseparowany obszar budynku zawierający urządzenia i inne pomieszczenia, takie jak w szczególności: szatnie, prysznice, autoklawy, pomieszczenia do przechowywania żywności.

2 Pomieszczenia dla zwierząt - pomieszczenia zazwyczaj używane do trzymania zwierząt przeznaczone do utrzymania linii, rozmnażania lub doświadczeń albo też do wykonywania niewielkich interwencji chirurgicznych.

3 Izolatory - przezroczyste boksy, gdzie przechowuje się małe zwierzęta w klatce lub też na zewnątrz klatki; w przypadku dużych zwierząt bardziej odpowiednie mogą być izolowane pomieszczenia.

4. Środki niezbędne dla poszczególnych stopni hermetyczności dla innych czynności dokonywanych w ramach zamkniętego użycia GMO

Tabela 4

Lp.WymaganiaStopień hermetyczności
IIIIIIIV
Ogólne
1Żywe mikroorganizmy powinny być zamknięte w systemie, który odseparowuje proces od otoczenia (system zamknięty)DowolnieWymaganeWymaganeWymagane
2Kontrola gazów odlotowych z systemu zamkniętegoNiewymaganaWymagana minimalizacja rozprzestrzenienia gazów odlotowychWymagane zapobieganie rozprzestrzenienia gazów odlotowychWymagane zapobieganie rozprzestrzenienia gazów odlotowych
3Kontrola aerozoli podczas pobierania próbek, dodawania materiału do systemu zamkniętego lub przenoszenia materiału do innego systemu zamkniętegoDowolnaWymagana minimalizacja rozprzestrzenienia aerozoliWymagane zapobieganie rozprzestrzenienia aerozoliWymagane zapobieganie rozprzestrzenienia aerozoli
4Inaktywacja mediów hodowlanych przed ich usunięciem z systemu zamkniętegoDowolnieWymagana, przy użyciu wiarygodnych metodWymagana, przy użyciu wiarygodnych metodWymagana, przy użyciu wiarygodnych metod
5Zamknięcia powinny być tak zaprojektowane, aby zminimalizować lub zapobiec uwolnieniu materiału hodowlanegoNie ma szczególnych wymagańMinimalizacja rozprzestrzenienia materiału hodowlanegoZapobieganie rozprzestrzenienia materiału hodowlanegoZapobieganie rozprzestrzenienia materiału hodowlanego
6Obszar kontrolowany powinien być tak zaprojektowany, aby w nim pomieścić wszelkie odpływy z systemu zamkniętegoDowolnieDowolnieWymaganeWymagane
7Uszczelnienie pozwalające na dezynfekcję gazami lub paramiNiewymaganeDowolneDowolneWymagane
Wyposażenie
8Wejście przez śluzę powietrznąNiewymaganeNiewymaganeDowolnieWymagane
9Powierzchnie odporne na wodę, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, środki dezynfekujące i łatwe do czyszczeniaWymagane (stół)Wymagane (stół)Wymagane (stół, podłoga)Wymagane (stół, podłoga, sufit, ściany)
10Szczególne środki do odpowiedniej wentylacji obszaru kontrolowanego w celu zminimalizowania zakażenia powietrzaDowolnieDowolnieDowolnieWymagane
11Obszar kontrolowany powinien być utrzymywany w podciśnieniu w stosunku do bezpośredniego otoczeniaNiewymaganeNiewymaganeDowolnieWymagane
12Powietrze wyprowadzane i wprowadzane do obszaru kontrolowanego powinno przechodzić przez filtry HEPANiewymaganeNiewymaganeWymagane (dla powietrza wyprowadzanego; dowolnie dla powietrza wprowadzanego)Wymagane (dla powietrza wyprowadzanego i wprowadzanego)
System pracy
13Systemy zamknięte powinny znajdować się na obszarze kontrolowanymNiewymaganeDowolnieWymaganeWymagane
14Ograniczony dostęp dla osób uprawnionychNiewymaganyWymaganyWymaganyWymagany
15Umieszczenie znaków o zagrożeniu biologicznymNiewymaganeWymaganeWymaganeWymagane
16Personel powinien wziąć prysznic przed opuszczeniem obszaru kontrolowanegoNiewymaganeNiewymaganeDowolnieWymagane
17Personel powinien nosić odzież ochronnąWymaganeWymaganeWymaganeCałkowita zmiana odzieży przed wyjściem i wejściem
Odpady
18Inaktywacja mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych w wodzie pochodzącej z odpływu umywalek, pryszniców oraz podobnych ściekówNiewymaganaNiewymaganaDowolnieWymagana
19Inaktywacja mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakażonych materiałach i odpadach stałych i ciekłychDowolnieWymaganaWymaganaWymagana